Psygologie

Psychologie

Uw lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo kunnen lichamelijke aandoeningen emoties en gedrag beïnvloeden en andersom. Verwachtings- en denkpatronen kunnen doorwerken op een herstelproces. Ook kan in het beloop van een lichamelijke aandoening verandering van de stemming optreden. 

De psychologen van de Zorgcirkel staan voor u klaar bij complexe hulpvragen. Zij zijn gespecialiseerd in het behandelen van de ouder wordende mens, waaronder mensen met neurologische aandoeningen, zoals ziekte van Parkinson, beroerte (CVA), dementie, spierziekte of MS. In ons handelen staan te allen tijde uw persoonlijke behoeftes voorop. Wanneer de cliënt zelf niet behandelend kan worden, wat vaak het geval is bij de ziekte dementie, proberen we de situatie te verbeteren door de naasten om de persoon heen te betrekken bij de behandeling (mediatieve therapie).

U treft ons in de wijk (via de Geheugenpoli en FACT VVT), tijdens revalidatietrajecten én in onze locaties.

Herkent u zich hierin?

U kunt bij de psycholoog o.a. terecht voor: 

Stemmings-, angst- en traumaklachten
'Ik heb Parkinson en lijk steeds meer somber te worden.'
'Na een traumatische gebeurtenis durf ik de deur niet meer uit.'

Geheugen- en verwante cognitieve beperkingen
'Bij welke vergeetachtigheid is er reden voor nader onderzoek?'
'Mijn vrouw leek vrij goed opgeknapt na een schok maar ervaart toch nog enkele knelpunten in het dagelijks leven.'

Gedragsveranderingen
'Mijn man kreeg de diagnose Fronto Temporale Dementie en is een andere persoon geworden. Hoe kan ik ermee omgaan?'

Psychische klachten ten gevolge van een ziektebeeld of herseninfarct
'Sinds mijn herseninfarct kan ik nieuwe situaties niet goed meer overzien en raak ik snel vermoeid. Hoe kan ik ermee omgaan?'

Diverse behandelmethoden

Naast de eerder genoemde expertise zijn de psychologen onder andere bekwaam in diverse behandelmethoden:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
Een behandeling waarbij de levendigheid van een traumatische herinnering en de depressieve emoties die gepaard gaan met zijn volwassenheid.

Acceptance & Commitment Therapie (ACT)
Een therapievorm waarbij het accepteren van (onverantwoorde) klachten centraal staat (acceptatie).

Cognitieve Gedragstherapie (CGT).
Bij deze gedragstherapie leert u om anders tegen verwarde situaties om te kijken en er anders mee om te gaan. 

Samenwerken

We werken binnen een ras behandelteam van De Zorgcirkel en zijn bekwaam om overkoepelend naar een situatie te kijken. Hoog in het vaandel staat de samenwerking met de andere deskundigen zoals Specialist Ouderengeneeskunde, diëtist, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werk en casemanager. Zo hebben we bij de behandeling van mensen met Parkinson nauw contact met de gespecialiseerde ouderengeneeskunde, schakelen we regelmatig bij geheugenverlies de ergotherapeut in voor het leren van compensatiestrategieën en ondersteunende fysiotherapeutische activiteit bij een onderliggende depressie.

Onze psychologen zijn aangesloten bij ParkinsonNet, Vereniging EMDR Nederland en het Nederlands Instituut van Psychologen .

Kosten & vergoeding

Behandeling is mogelijk zowel tijdens een opname als na ontslag. Tijdens opname valt dit onder het DBC (Diagnose Behandel Combinatie) of het ZZP (ZorgZwaartePakket) en zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Behandeling na ontslag en bij thuiswonenden valt onder de basis GGZ oftewel 'eerstelijns psychologische hulp'. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt onder het eigen risico.

De Zorgcirkel heeft geen contract met zorgverzekeraars voor eerstelijns psychologische hulp. Dit betekent dat het afhankelijk is van uw polis hoeveel er vergoed wordt: bij een restitutiepolis zal de vergoeding doorgaans 100% zijn. Bij een natuurpolis zal de vergoeding doorgaans 80% of lager zijn.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over psychologie? Neem contact met ons op. 
T: 088 55 99 100
E: behandeldienst@zorgcirkel.nl

Download hier het Kwaliteitsstatuut. 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!