Liveblog De ZC slider.jpg

LIVEBLOG Corona >>>

27 mei 2022

Hier leest u nieuws en maatregelen rondom het coronavirus.

*****************************

27-05-2022  11:35 uur
Mondneusmasker niet meer verplicht!

Vanaf heden is het niet langer nodig om een mondneusmasker te dragen binnen de 1,5 meter. Zowel voor bezoekers als medewerkers. Als de situatie er om vraagt kan een locatie of afdeling afwijken van het beleid en toch het dragen van het masker voortzetten. Ook blijven we het mondneusmasker dragen wanneer een cliënt of familie daarom vraagt.

 

01-04-2022  10:39 uur
Versoepeling: met 1,5 meter afstand geen mondneusmasker nodig

Dankzij de 2e boosterprik bij vele bewoners en op voorwaarde dat de voorzorgsmaatregelen (zoals goede handhygiëne en ventilatie) door ons allemaal worden nageleefd, is een verdere versoepeling mogelijk!

 • Wanneer er 1,5 meter afstand gehouden kan worden, is het dragen van een mondneusmasker niet meer verplicht.
 • Binnen de 1,5 meter dienen bezoekers, vrijwilligers en medewerkers nog wel een mondneusmasker te dragen. Dit geldt ook bij zorg thuis. 
  De mondneusmaskers liggen klaar bij de ingang van onze locaties.

24-02-2022  14:50 uur
Voortzetting mondneusmaskerplicht en 1,5 meter afstand
De mondkapjes mogen op veel plekken in Nederland af, maar helaas nog niet in woonzorglocaties in de ouderenzorg. Zolang het coronavirus rondwaart dragen ook bij De Zorgcirkel medewerkers en bezoekers een mondneusmasker en houden waar mogelijk 1,5 meter afstand. We volgen hierbij de overheidsrichtlijnen voor verpleeg- en verzorgingshuizen.

Veel cliënten hebben een kwetsbare gezondheid en dat vraagt om zorgvuldigheid. In onze regio zijn nog veel coronabesmettingen. Wij hebben op dit moment op een aantal locaties te maken met besmettingen. Ook de uitval van medewerkers door coronabesmettingen maakt het momenteel lastig om roosters rond te krijgen en de beste zorg te kunnen blijven leveren. Dat heeft ons doen besluiten de bovenstaande maatregelen nog langer voort zetten.
Uiteraard hopen we van harte dat we binnenkort de maatregelen verder kunnen loslaten. Op dit moment is dat nog te vroeg. We rekenen op uw begrip en medewerking.

16-02-2022  14:14 uur
Versoepelingen

Tijdens de persconferentie op dinsdag 15 februari liet de overheid weten dat we dankzij de vaccinaties, boosters en opgebouwde immuniteit beter bestand lijken tegen het coronavirus. Daarom worden de voorzorgsmaatregelen stap voor stap afgebouwd. Dat vinden we uiteraard heel fijn! We komen zoveel mogelijk tegemoet aan de landelijke versoepelingen. Wel houden we een paar maatregelen (iets langer) aan vanwege de grote druk op de zorg en het hoge aantal besmettingen in onze regio. Daarbij maken we gebruik van de uitzonderingsregel die voor zorgorganisaties geldt.

 • Bezoek: meer bezoek is van harte welkom. Er geldt geen maximum aantal bezoekers per bewoner meer. Bij afdelingen waar coronabesmettingen zijn, kunnen andere regels gelden.
 • 1,5 meter afstand: wij vragen u waar mogelijk 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Mondneusmasker: het dragen van een chirurgisch mondneusmasker blijft voorlopig verplicht voor bezoekers.

We streven ernaar dat we binnenkort de voorzorgsmaatregelen verder kunnen afbouwen. Wanneer dit op een veilige manier kan, doen we dat. We houden u op de hoogte.

31-01-2022 12:00 uur
Max. 4 bezoekers per bewoner per dag en enkele andere versoepelingen

We kunnen weer wat versoepelen, ondanks dat de besmettingscijfers in Nederland hoog blijven. Daarom is het erg belangrijk dat we ons wel blijven houden aan de voorzorgsmaatregelen:
- Elke bewoner kan maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen. Zorg wel dat voldoende afstand gehouden kan worden. Let op: op afdelingen waar coronabesmettingen zijn, kan het bezoekersaantal tijdelijk aangepast worden.
- Bezoek draagt tijdens het gehele bezoek een chirurgisch mondneusmasker. Deze liggen klaar bij de entree op de locatie.
- De winkels, kappers en pedicures op locaties mogen weer klanten ontvangen.
- De meeste restaurants op onze locaties zijn weer toegankelijk voor (aanleun)bewoners en medewerkers. Ook bezoek (max. 4 per bewoner) mag mee naar het restaurant wanneer zij bij hun naaste zijn.

Daarnaast geldt uiteraard de 1,5 meter afstand-regel en het regelmatig wassen/desinfecteren van de handen. En heeft u klachten? Kom dan niet op bezoek maar laat u testen. Bedankt voor de medewerking!

20-12-2021 12:54 uur
Aangescherpte maatregelen tijdens de lockdown
De landelijke coronamaatregelen zijn aangescherpt. Tot 14 januari 2022 gelden er lockdownmaatregelen. Binnen De Zorgcirkel volgen wij deze ook op en maken er met cliënten en elkaar weer het beste van. 

Tijdens de lockdown geldt:

Bezoekers
Op onze locaties geldt ook het landelijke maximum van 2 bezoekers per bewoner per dag. Tijdens de feestdagen (Kerstmis: 24, 25, 26 december en met oud- en nieuwjaar: 31 december en 1 januari) zijn maximaal 4 bezoekers mogelijk. Per locatie of afdeling kan dit als gevolg van de lokale situatie wijzigen. 

Horeca, winkels, kapper, etc.
Restaurants/koffiecorners zijn in principe gesloten. Lokaal wordt gekeken wat de mogelijkheden voor bewoners zijn. De essentiële winkels voor bewoners blijven op locatie open. Alle niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten, zijn niet mogelijk. De fitnessruimtes zijn gesloten. Sporten door cliënten als onderdeel van de behandeling blijft wel mogelijk. De dagbesteding blijft open.

Activiteiten
Om mogelijke verspreiding te voorkomen organiseren we geen bijeenkomsten waar bewoners van verschillende afdelingen samenkomen. Dit geldt ook voor de activiteiten tijdens de feestdagen. Cliënten die een huiskamer delen mogen gezamenlijk deelnemen aan een activiteit. 

07-12-2021 17:40 uur
Boostervaccinatie bewoners en medewerkers
Donderdag 9 en vrijdag 10 december staat de boostervaccinatie gepland voor ca. 1.300 bewoners van de Zorgcirkel-locaties. De voorbereidingen verlopen zeer goed en de vaccinatieteams zijn gereed. Bekijk de korte video met uitleg over een het boostervaccin. Het is fantastisch om te merken hoe de vaccinatieteams alles zo goed en snel voorbereiden en hoe groot de belangstelling voor de boosterprik is. Naast het vaccineren van bewoners is de vaccinatie van medewerkers ook begonnen. De GGD heeft speciaal plekken gereserveerd bij een aantal van hun locaties. Naast de GGD route organiseert De Zorgcirkel zelf ook vaccinatiemogelijkheden. 

03-11-2021  17:10 uur
Aanscherping maatregelen vanaf 4 november 
Na aanleiding van de oplopende coronabesmettingen worden de landelijke maatregelen aangescherpt. Voor De Zorgcirkel betekenen deze maatregelen het volgende:

 • Verplicht mondneusmaker
  In de locaties en bij cliënten thuis dragen we weer standaard een preventief mondneusmasker. Het masker mag af als men zit, mits er 1,5 meter afstand van anderen gehouden kan worden.
 • 1,5 meter afstand aanhouden
  Waar mogelijk houden we allemaal 1,5 meter afstand.

Naast de bovengenoemde maatregelen blijven de basisregels, zoals goede handhygiëne, ook van belang. Samen houden we corona én de andere virussen onder controle. Bedankt voor de medewerking! 

26-10-2021  17:00 uur
Mondneusmasker
Helaas neemt het aantal coronabesmettingen in Nederland weer toe. Daarom vragen we aandacht voor het preventief dragen van een mondneusmasker binnen de Zorgcirkel-locaties. Dit is zeer gewenst en binnen de 1,5 meter verplicht. Door het gebruik van het mondneusmasker, naast de altijd belangrijke overige hygiënemaatregelen en testen bij klachten, kunnen we het risico op besmetting en daarna verspreiding van zowel het corona- als het griepvirus zo klein mogelijk houden. Wij danken iedereen alvast voor hun medewerking. Samen houden we corona én de andere virussen onder controle.

24-09-2021  10:41 uur
Mondneusmasker? Ja, graag!
Vanaf 25 september past de overheid de coronamaatregelen aan, maar in de zorg voor mensen met een kwetsbare gezondheid blijven nog enkele preventiemaatregelen gelden. Dit om zowel het coronavirus als andere virussen (zoals de griep) zoveel mogelijk tegen te houden. Binnen De Zorgcirkel houden we ons daarom aan het dragen van een mondneusmasker binnen de 1,5 meter. Dit geldt zowel voor onze medewerkers als voor bezoek. Kan de 1,5 meter afstand aangehouden worden, dan is een mondneusmasker niet nodig. Daarnaast blijft een goede handhygiëne erg belangrijk. Wij danken iedereen alvast voor hun medewerking. Samen houden we corona én de andere virussen onder controle.

21-07-2021  16:00 uur
Mondneusmasker per donderdag 22 juli weer verplicht binnen 1,5 meter
Helaas loopt het landelijk aantal coronatesten- en besmettingen in Nederland weer op. 
Om de kans op besmetting te verkleinen, hebben we binnen De Zorgcirkel besloten om per donderdag 22 juli het dragen van mondneusmaskers weer te verplichten bij contact met anderen binnen de 1,5 meter afstand.

Dit geldt zowel voor bezoekers als voor medewerkers en vrijwilligers, en op al onze locaties.
Wat houdt de maatregel in?
• Iedereen dient ter preventie een chirurgisch mondneusmasker te dragen wanneer 1,5 meter afstand houden tot de ander niet lukt.
• Bezoekers krijgen bij de ingang of de receptie van de locatie een chirurgisch mondneusmasker.
• Het gebruik van zelf meegebrachte mondneusmaskers is niet toegestaan.

Uiteraard blijft ook het toepassen van goede handhygiëne van groot belang. 

23-06-2021  11:19 uur
Versoepelingen!
Vanaf vandaag is het dragen van een mondneusmasker door bezoekers en medewerkers niet meer verplicht op onze locaties. De basisregels blijven wel van kracht. Dit zijn: was uw handen, houd 1,5 meter afstand van elkaar, en bij klachten; blijf thuis en laat u testen.

Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers per dag, zolang de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Ook zijn weer meer activiteiten in groepen mogelijk.

De horecafaciliteiten zijn weer open en toegankelijk voor iedereen. Per locatie kunnen aanvullende voorzorgsmaatregelen gelden, bijvoorbeeld om elkaar meer ruimte te geven. Deze worden op locatie aangekondigd.

04-06-2021  10:14 uur
Maximaal 4 bezoekers per dag
Vanaf 5 juni mag iedere bewoner maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen. (Kinderen t/m 12 jaar worden niet meegerekend.) Houd er wel rekening mee dat niet alle appartementen geschikt zijn om meerdere bezoekers tegelijkertijd te ontvangen.

Bezoek houdt 1,5 meter afstand en dient een mondneusmasker te dragen tijdens het gehele bezoek. Zijn de bewoner en bezoeker beiden volledig gevaccineerd? Dan mag in het eigen appartement het mondneusmasker af en hoeft men geen afstand te houden. Buiten het appartement gelden weer de basisregels.

Let op: voor cliënten die tijdelijk bij ons verblijven, bijvoorbeeld om te revalideren, gelden er andere afspraken. Vraag hiernaar op de betreffende locatie.

04-06-2021  09:53 uur
Terras en restaurant 
Op veel van onze locaties zijn de terrassen en het restaurant weer gedeeltelijk open voor bewoners. Op sommige locaties zijn ook bezoekers welkom. Informeer per locatie naar de geldende regels.

19-05-2021  16.00 uur
Evean en De Zorgcirkel hebben goede hoop op uitblijven nieuwe piek
Partners Evean en De Zorgcirkel praten over het afbouwen van de gezamenlijke speciale corona-units. Een van de corona-units, de Meeuwvleugel,  is al dicht en op de gezamenlijke corona-unit in het Dijklander Ziekenhuis zijn steeds minder plaatsen nodig. Als de dalende trend doorzet, dan kan een lange en intensieve periode afgesloten gaan worden. In regionaal verband worden hier afspraken over gemaakt. Er is in de regio onverminderd aandacht voor post-coronazorg, ook voor de voormalige patiënten van de corona-units. Zij worden begeleid bij hun verdere herstel en het oppakken van het dagelijks leven thuis.

28-04-2021  10:27 uur
Terrassen open?
Bijna al onze locaties hebben een fijn terras. We stellen de terrassen graag weer open, maar hoe we dat doen, is afhankelijk van de mogelijkheden per locatie. Daarom bekijken we per locatie of het terras binnenkort weer open kan, voor wie en onder welke voorwaarden. Wanneer dit bekend is, wordt dit op de locatie aangegeven.

08-04-2021 16:30 uur UPDATE 09-04-2021  09:02 uur
Versoepelingen voor bezoek, mits gevaccineerd of negatief getest
Voor Zorgcirkel locaties zonder coronabesmettingen, waar 80% of meer van de bewoners minimaal twee weken geleden volledig gevaccineerd, geldt per donderdag 8 april:
Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde cliënt mag een bezoeker, die zelf ook gevaccineerd is óf negatief getest, het mondneusmasker afzetten en hoeft de 1,5 meter afstand niet aangehouden te worden. Elkaar de hand schudden of een knuffel geven kan in dat geval ook weer. Dit geldt dus alleen voor een bezoeker die negatief getest of volledig gevaccineerd is.

Maar let op: buiten de kamer van de cliënt blijven bezoekers wél verplicht het mondneusmasker te dragen en 1,5m afstand te houden.

Op locaties waar het nog geen twee weken geleden is dat minimaal 80% van de bewoners volledig is gevaccineerd, wordt deze versoepeling uitgesteld totdat de twee weken zijn verstreken.  

24-03-2021  16:30 uur
Geen nieuwe coronamaatregelen
Gisteren heeft het kabinet in een persconferentie aangekondigd dat de coronamaatregelen blijven gelden. Wel gaat vanaf 31 maart 2021 de avondklok om 22.00 uur in. Tot die tijd geldt nog 21.00 uur.  Ook in verpleeghuizen komen geen nieuwe maatregelen. 

12-03-2021 12:30 uur
Versoepeling naar 2 bezoekers onder bepaalde voorwaarden
Voor het merendeel van de bewoners kan de nieuwe bezoekersregeling gelukkig (binnenkort) ingaan. Zij kunnen dan maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Zij en hun eerste contactpersoon  worden persoonlijk geïnformeerd over de bezoekregeling op de eigen locatie. 

Het precieze moment kan verschillen per locatie. Dit is op zijn vroegst twee weken nadat bewoners de mogelijkheid hebben gehad zich te laten vaccineren met hun tweede vaccinatieprik. Ook is van belang het aantal bewoners dat gevaccineerd is (vaccinatiegraad) en of op een locatie c.q. afdeling nog sprake is van coronabesmetting.

Bewoners die nog niet hun tweede vaccinatie hebben gehad
De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per dag geldt. Voor deze bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. 

Beschermende maatregelen blijven nodig ook na vaccinatie
Veel bewoners en medewerkers zijn al gevaccineerd, Daar zijn we heel blij mee. Vaccinatie vermindert gelukkig de kans dat iemand ziek wordt, er blijft wel een kans op besmetting met Covid-19. Ook is nog niet zeker of iemand die gevaccineerd is anderen kan besmetten. Het dragen van de mondneusmaskers, het veelvuldig handen wassen en het houden van de anderhalve meter afstand blijven voorlopig nog nodig. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid.

9-03-2021 10:00 uur
Verruiming aantal bezoekers
Gisteravond hielden premier Rutte en minister de Jonge weer een persconferentie rond de verscherpte corona-maatregelen. Steeds meer mensen zijn gevaccineerd in Nederland, ook veel bewoners van De Zorgcirkel. Daardoor zijn er minder besmettingen in verpleeghuizen. Minister De Jonge gaf ook aan dat verpleeghuizen het bezoek mogen verruimen naar 2 bezoekers. Ook De Zorgcirkel doet dit graag, mits het veilig kan voor álle bewoners, medewerkers en bezoekers, ook voor hen die nog niet gevaccineerd konden worden. Dit vraagt om maatwerk ter plekke en zorgvuldigheid. We werken de versoepeling verder uit en gaan alle betrokkenen informeren.

26-02-2021 09:20 uur
Tweede vaccinatie voor cliënten 
Vandaag en morgen ontvangen vele bewoners van onze Zorgcirkellocaties hun tweede coronavaccinatie. Het gaat daarbij om cliënten die onder behandeling zijn bij een van onze Specialisten Ouderengeneeskunde en vier weken geleden hun eerste vaccinatie hebben ontvangen. Ook zullen een aantal (nieuwe) bewoners vandaag hun eerste vaccinatie ontvangen. Na beide vaccinaties zijn de bewoners voor 95% beschermd tegen het coronavirus!

18-02-2021 13:00 uur
Corona uitbraak locatie Torenerf in Wormer
Locatie Torenerf heeft te maken met een grote uitbraak van het coronavirus op de afdeling IMZ. Regiodirecteur Annemarie Thijs heeft de coronasituatie in Torenerf toegelicht in de media. Alle direct betrokkenen zijn geïnformeerd en worden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Alle protocollen en maatregelen worden strikt opgevolgd. Ondanks de goede zorg hebben wij in de afgelopen periode afscheid moeten nemen van meerdere bewoners van deze afdeling. Het overlijden raakt ons.

02-02-2021 08:07 uur
Chirurgisch mondneusmasker verplicht (geen eigen maskers meer) 
Afgelopen weekend hebben we veel bewoners kunnen vaccineren! Wel blijft het risico op verspreiding van het coronavirus groot en blijven de voorzorgsmaatregelen van kracht. De regel rondom het dragen van het mondneusmasker op onze locaties is per vandaag wat aangescherpt.

Tijdens een bezoek aan één van onze locaties dient bezoek een mondneusmasker te dragen. Vanaf nu is een chirurgisch mondneusmasker verplicht en zijn eigen maskers niet langer toegestaan. Bij de ingang liggen chirurgische mondneusmaskers klaar voor bezoek. Deze hebben een keurmerk en bieden daardoor meer veiligheid voor de bewoners, bezoekers en medewerkers.

28-01-2021 11:30 uur
A.s. vrijdag start vaccinatie cliënten 
Morgen, vrijdag 29 januari, starten we met het vaccineren van cliënten tegen corona. Het gaat daarbij om cliënten die intramuraal wonen binnen een van de Zorgcirkel locaties, onder behandeling zijn bij een van onze Specialisten Ouderengeneeskunde én toestemming hebben gegeven. Nog zelfstandig wonende ouderen met een eigen huisarts ontvangen informatie en de inenting via hun huisarts. Er wordt ingeënt met het vaccin BioNTech/Pfizer. Een tweede vaccinatie is noodzakelijk om tot circa 95% bescherming te leiden.

22-01-2021 15:17 uur
Avondklok: 21.00 - 04.30 uur 
Het kabinet heeft besloten: vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok. Tussen 21.00 en 04.30 uur dient iedereen thuis te blijven. Uitzonderingen zijn mogelijk voor o.a. zorgmedewerkers en mantelzorgers. Wel dienen zij een verklaring te hebben. Verklaringen voor onze medewerkers verzorgen wij. Bezoek de website van de Rijksoverheid voor welke uitzonderingen er zijn en hoe je als mantelzorger zelf een verklaring kunt opstellen.

21-01-2021 12:16 uur
Avondklok? 
De Tweede Kamer buigt zich vandaag over het voorstel van het kabinet om een avondklok in te voeren. Pas na instemming van de Tweede Kamer komt op deze pagina meer informatie beschikbaar. 

20-01-2021 14:28 uur
Maximaal 1 bezoeker
Vandaag was weer een persconferentie. Hierin werd aangekondigd dat we extra alert moeten zijn op mogelijke coronabesmetting. Zeker nu ook andere varianten zich snel verspreiden. Daarom is het aantal dagelijkse gasten dat men mag ontvangen vanaf dit moment teruggebracht naar één en mag men ook maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Dit geldt ook voor De Zorgcirkel. Binnen onze locaties mag een bewoner dagelijks 1 bezoeker ontvangen of met 1 persoon mee naar buiten voor een wandeling.

20-01-2021 11:44 uur
Tot vaccinatie terughoudend met bezoek 
Eind deze maand starten we met het vaccineren van bewoners. Tot iedereen die dat wil gevaccineerd is, zullen we voorzichtig moeten zijn. Zeker omdat er een meer besmettelijke variant van het coronavirus is opgedoken: de Britse variant. Onze locaties blijven open voor bezoek. Wel vragen we voorzichtigheid aan bezoekers. Misschien kan het bezoek tijdelijk worden uitgesteld of beperkt, tot na de vaccinatie van bewoners. Beeldbellen is een mogelijk alternatief. Daar helpen we u graag mee. Cliënten die niet onder behandeling staan van onze specialist ouderengeneeskunde ontvangen bericht over de vaccinatie via hun eigen huisarts. Het vaccin is gratis voor iedereen. 

15-01-2021 11:42 uur
1e medewerker gevaccineerd! 
Vandaag is GGD Zaanstreek-Waterland gestart met vaccineren van het zorgpersoneel van verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Onze praktijk- en wondverpleegkundige Sonja Kerssens kreeg als eerste de prik in Purmerend. Lees meer. Het vaccin is gratis voor iedereen. 

13-01-2021 08:08 uur
Lockdown verlengd tot en met 9 februari 
Hoewel het aantal besmettingen met corona een beetje daalt, is dit helaas nog niet voldoende. Daarom wordt de nationale lockdown verlengd tot en met 9 februari. De aangescherpte voorzorgsmaatregelen bij De Zorgcirkel worden ook tot minimaal die tijd verlengd. Dit houdt in dat een bewoner dagelijks maximaal 2 bezoekers kan ontvangen in de eigen kamer. Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. Daarnaast blijft natuurlijk het dragen van een mondneusmasker verplicht voor bezoekers, het goed wassen van de handen en het houden van 1,5 meter afstand. Per locatie kan de bezoekregeling anders worden ingevuld en/of tijdelijk aanvullende voorzorgsmaatregelen gelden.

11-01-2021 15:23 uur
Bewoners informeren over vaccinatie
Al heel veel medewerkers hebben afspraken gemaakt om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Bewoners van onze verpleeghuizen krijgen ook binnenkort een uitnodiging om zich te laten inenten. Deze week informeren wij bewoners en/of hun wettelijk vertegenwoordiger over de vaccinatie en vragen we hen toestemming voor de vaccinatie. Bewoners van verpleeghuizen vallen onder de meer kwetsbare doelgroep en krijgen voorrang bij vaccinatie. Ouderen die zelfstandig wonen ontvangen later (via hun huisarts) een uitnodiging voor vaccinatie tegen het coronavirus. 

7-01-2021 12:00 uur
Vaccineren tegen corona 

De GGD’s in onze regio starten met vaccineren op 15 januari. Een groot deel van de Zorgcirkel-medewerkers is uitgenodigd om een afspraak te maken om zich te laten vaccineren. Het gaat hierbij om medewerkers die direct contact met cliënten hebben. De eerste afspraken staan! Over het vaccineren van cliënten verwachten we binnenkort informatie.

24-12-2020 16:45 uur 
Vaccineren tegen corona
De Zorgcirkel ziet vaccineren als hét middel om uit de coronacrisis te komen. Want wat willen we allemaal graag weer werken en leven zonder afstand en zonder persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarom streven we er als Zorgcirkel naar dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. De Zorgcirkel bereidt zich voor op de eerste vaccinatieronde tegen corona. 

Zorgmedewerkers zijn op dit moment aangemerkt als eerste groep om gevaccineerd te worden. In de regio’s waar De Zorgcirkel werkzaam is, start het vaccineren van medewerkers door de GGD op 18 januari 2021. De voorbereidingen hiervoor zijn, in samenwerking met de GGD en andere zorgorganisaties, in volle gang. Over het vaccineren van cliënten verwachten we binnenkort informatie. 

Deze situatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en passen de richtlijnen aan waar nodig. Op de website www.coronavaccinatie.nl vindt u altijd de meest actuele informatie van de overheid. 

We wensen u liefdevolle dagen en een goed 2021.  

15-12-2020 07:51 uur UPDATE 15:07 UUR
Lockdown tot en met 19 januari 2021
Het coronavirus blijft snel om zich heen grijpen. Hierdoor is het aantal besmettingen nog te hoog en is er extra actie nodig. Daarom heeft minister-president Rutte gisteren een lockdown aangekondigd. Tot en met 19 januari 2021 gelden aangescherpte voorzorgsmaatregelen. Binnen de locaties van De Zorgcirkel geldt het volgende:

 • Bezoek blijf mogelijk: per bewoner dagelijks maximaal 2 gasten. Wel vragen we bezoek extra voorzichtig te zijn en blijft beeldbellen ook een optie.
  • Bezoek vindt plaats op de eigen kamer en bezoek is verplicht om tijdens het gehele bezoek een mondneusmasker te dragen.
  • Met kerst, op 24, 25 en 26 december, zijn er per bewoner maximaal 3 bezoeker mogelijk. (Op 31 december en 1 januari geldt maximaal 2 bezoekers per dag.) 
  • Per locatie kan de bezoekregeling anders worden ingevuld. Ook tijdens de feestdagen. 
 • Buiten mogen maximaal 2 personen samen zijn. U kunt dus met uw naaste een rondje lopen, maar houd wel 1,5 meter afstand. Lukt dit niet, draag dan een mondneusmasker.

Overige voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Per locatie kunnen (tijdelijk) aangescherpte maatregelen gelden. Deze regels komen op posters bij de entree te staan of informeer hiernaar bij onze medewerkers.

We begrijpen dat dit erg vervelend is. Helemaal tijdens de feestdagen. Maar door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus. En hopen we na 19 januari weer op versoepeling van de regels.

10-12-2020 16:00 uur
Actuele corona situatie
Er zijn gelukkig slechts nog enkele besmettingen binnen (een of meer van) onze locaties in Alkmaar, Egmond en Purmerend. De betrokken medewerkers, cliënten en naasten zijn direct geïnformeerd. Er is snel en goed gehandeld en voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de kans op verdere verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden. We blijven met z'n allen alert.

4-12-2020 11.30 uur
Vaccin 
In de media is veel aandacht voor vaccineren. Het lijkt erop dat een goedgekeurd vaccin binnenkort beschikbaar komt. Wij volgen de informatie van de rijksoverheid en onze brancheorganisatie Actiz op de voet en bespreken dit met onze regionale samenwerkingspartners. De informatiebehoefte is voor iedereen anders en of je je laat vaccineren is een individuele beslissing. Vooralsnog is ons doel dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Zo beschermen we ouderen en medewerkers tegen de nare effecten van corona!

18-11-2020 08.07 uur
Lichte versoepeling van de regels: maximaal 3 bezoekers per dag 
Het aantal coronabesmettingen neemt wat af en daarom kunnen we de landelijke voorzorgsmaatregelen licht versoepelen, liet premier Rutte gisteren tijdens de persconferentie weten. Binnen de locaties van De Zorgcirkel houdt dat in:

 • Bewoners ontvangen maximaal 3 gasten per dag. Bezoek vindt plaats op de eigen kamer en bezoek is verplicht om tijdens het gehele bezoek een mondneusmasker te dragen. Per locatie kan de bezoekregeling anders worden ingevuld. (Zo kan op een locatie met besmettingen bijvoorbeeld maximaal 1 bezoeker per bewoner gelden.)
 • Buiten mogen maximaal 4 personen samen zijn. Zo kunt u weer gezellig met een klein groepje wandelen met uw naaste. Houd wel 1,5 meter afstand. Lukt dit niet, draag dan een mondneusmasker.

Overige voorzorgsmaatregelen blijven van kracht. Per locatie kunnen (tijdelijk) aangescherpte maatregelen gelden. Deze regels staan op posters bij de entree of informeer hiernaar bij onze medewerkers. 

10-11-2020 10.20 uur
Gratis beschermingsmiddelen voor mantelzorgers via GGD of huisarts
Mantelzorgers hebben recht op een gratis pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wanneer er sprake is van (verdenking van) corona. Dit geldt alleen als tijdens het verlenen van mantelzorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Als hun naaste getest is, kunnen ze met een elektronisch recept van de huisarts of de GGD, op naam van hun naaste, gratis een pakket met beschermende materialen (o.a. handschoenen, chirurgisch mondneusmaskers en schorten) ophalen bij de apotheek. Mocht dit voor u van toepassing zijn vraag er dan naar bij uw huisarts of GGD.

04-11-2020 07.58 uur
Maximaal 2 bezoeker per dag
In de persconferentie gaf premier Rutte aan dat de voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus weer wat worden aangescherpt. Dit heeft invloed op het bezoeken van een naaste in een van onze locaties. Vanaf morgen, 5 november, geldt: maximaal 2 bezoekers per cliënt per dag. Bezoek dient plaats te vinden op de eigen kamer en bezoek dient tijdens het gehele bezoek een mondneusmasker te dragen. Dit is verplicht op al onze locaties. Per locatie kan de bezoekregeling anders worden ingevuld. 

Wilt u wandelen met uw naaste? Dan kan er slechts één bezoeker komen. Dit omdat de landelijke maatregelen vanaf morgen aangeven dat buiten (en buitenshuis) groepjes uit maximaal 2 personen mogen bestaan. Deze aangescherpte maatregelen gelden vooralsnog voor de komende 2 weken. Bij verandering informeren we u via dit liveblog.

23-10-2020 07.40 uur
COVID-unit Meeuwvleugel heropend
Vanwege de toename van positief geteste en zieke mensen in de regio is extra capaciteit nodig voor het opvangen van coronapatiënten. Om die reden heropenen we a.s. zaterdag de COVID-unit in de Meeuwvleugel, vlak naast het Jaap van Praaghuis in Purmerend. De voorbereiding is nu in volle gang. Deze unit hebben we in maart ook al enkele maanden gebruikt om coronapatiënten te verplegen. Toen het aantal patiënten afnam, kon de afdeling weer gesloten worden. Binnen de COVID-unit werken wij samen met Evean bij het verplegen van de patiënten. Ook zijn andere zorgorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen nauw betrokken bij de COVID-unit.

20-10-2020 15.00 uur
Actuele corona situatie
Inmiddels is bij acht van de 27 woonzorglocaties van De Zorgcirkel besmetting met het coronavirus vastgesteld, bij een of meerdere cliënten. Het gaat naast de eerder genoemde locaties Prins Hendrik in Egmond, Westerhout in Alkmaar en Torenerf in Wormer nu ook om Zuidland en Novawhere in Purmerend, De Seevanck in Oosthuizen, Saenden in Zaandam en Gouwzee in Volendam. De betrokken medewerkers, cliënten en naasten zijn direct geïnformeerd. Er is snel en goed gehandeld en voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de kans op verdere verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden.

Zorgt u voor een veilig bezoek?
Bezoek blijft op al onze locaties van harte welkom. Wel gelden er bij een aantal locaties/afdelingen extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers. 
Het dragen van een mondneusmasker is op alle locaties verplicht. Denkt u er aan om het masker op de juiste manier te dragen - dus over mond en neus - en het tussentijds niet af te zetten? Pas wanneer u de locatie verlaat kan het mondneusmasker weer af. Mede dankzij uw medewerking kunnen we bezoekers veilig blijven ontvangen.

16-10-2020 15.53 uur
Horeca gesloten voor bezoek
In verband met de aangescherpte landelijke coronamaatregelen zijn de restaurants en andere horecagelegenheden op onze locaties gesloten voor bezoekers. Afhankelijk van de locatie kunnen deze wel toegankelijk zijn voor bewoners en medewerkers.

14-10-2020 11.00 uur UPDATE 14.34 UUR
Persconferentie Rutte: bezoek verpleeghuizen blijft welkom
Gisteren kondigde premier Rutte tijdens de persconferentie verscherpte maatregelen aan om de stijgende lijn van besmettingen een halt toe te roepen. Gelukkig blijft een bezoek aan verpleeghuizen mogelijk. We willen allemaal graag dat de deuren open blijven, dat naasten hun dierbaren kunnen blijven bezoeken en we de zorg samen kunnen blijven doen. Om de kans op besmetting en mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken, dienen bezoekers op alle locaties een mondneusmasker te dragen tijdens het hele bezoek. Voor elke bewoner geldt in ieder geval een maximum van 3 bezoekers per dag, maar soms vraagt een situatie om maatwerk. De grootte van de ruimte, of de zorg die iemand nodig heeft kan van invloed zijn op de mate van bezoek. Besmettingen kunnen het noodzakelijk maken om aanvullende maatregelen te nemen. Eerste contactpersonen/vertegenwoordigers worden daarover geïnformeerd.

07-10-2020 11.00 uur
Corona-situatie
Ook bij De Zorgcirkel hebben wij helaas te maken met coronabesmettingen. Bij drie van de 27 woonzorglocaties van De Zorgcirkel is er besmetting met het coronavirus vastgesteld bij een of meerdere cliënten. Het gaat naast de locaties Prins Hendrik in Egmond en Westerhout in Alkmaar nu ook om Torenerf in Wormer. De betrokken medewerkers, cliënten en naasten zijn direct geïnformeerd. Er is snel en goed gehandeld en voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de kans op verdere verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden. Bezoek blijft op onze locaties welkom. Wel gelden er bij een aantal locaties/ afdelingen extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers. 

02-10-2020 - 12.35 uur
Alle medewerkers dragen een mondneusmasker
Vanaf zaterdag 3 oktober dragen alle medewerkers van De Zorgcirkel tijdens het werk een mondneusmasker. Dit geldt voor iedereen; op locatie en tijdens een bezoek bij cliënten thuis. Ook voor medewerkers die niet direct met cliënten werken. We proberen er alles aan te doen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken.

30-09-2020 – 10.45 uur
Extra maatregel: mondneusmaskers voor alle bezoekers 
Een van de extra maatregelen voor bezoekers van een Zorgcirkel locatie is het preventief dragen van een mondneusmasker (/ mondkapje). 

Hoe verloopt een bezoek vanaf 1 oktober?
Wij weten hoe belangrijk bezoek is en doen er alles aan om dit ook mogelijk te blijven maken in tijden met een verhoogd risico of zelfs indien er sprake is van een besmetting. De maatregelen voor bezoekers zijn aangepast. Een bezoek gaat nu als volgt:

 • De bezoeker meldt zich bij de receptie van de locatie (of bij de ingang) en registreert zijn of haar gegevens;
 • De bezoeker desinfecteert de handen;
 • De bezoeker draagt een schoon mondneusmasker gedurende het gehele bezoek, over zowel de mond als neus. Raak het mondneusmasker niet aan met uw handen in de tussentijd. NB: Indien u zelf geen mondneusmasker heeft ontvangt u deze van ons. Na gebruik dient het direct te worden weggegooid.
 • Het bezoek vindt plaats op de eigen kamer of het appartement van de bewoner. Graag de kortste route nemen. Gezamenlijke ruimtes en huiskamers zijn op dit moment niet toegankelijk voor bezoekers.

Ook medewerkers en vrijwilligers zullen tot nader order bij cliëntcontact binnen de anderhalve meter een mondneusmasker dragen.

28-09-2020 – 20.25 uur
Corona-situatie
Ook bij De Zorgcirkel hebben wij helaas te maken met coronabesmettingen. Bij twee van de 27 woonzorglocaties van De Zorgcirkel is er besmetting met het coronavirus vastgesteld bij een of meerdere cliënten. Het gaat om de locaties Prins Hendrik in Egmond en Westerhout in Alkmaar. Daarnaast zijn wij geïnformeerd over een geconstateerde besmetting bij een aantal thuiswonende cliënten. De betrokken medewerkers, cliënten en naasten zijn direct geïnformeerd. Er is snel en goed gehandeld en voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de kans op verdere verspreiding van het virus zo laag mogelijk te houden. Bezoek blijft op onze locaties welkom. Wel gelden er bij een aantal locaties/ afdelingen extra voorzorgsmaatregelen voor bezoekers. 

25-09-2020 – 14.23 uur UPDATE 16.01 UUR
Bezoekers welkom
Ondanks het landelijk toenemende aantal coronabesmettingen blijven bezoekers welkom op onze locaties. Dit geldt ook voor onze locaties in Zaanstreek-Waterland. Per locatie kunnen er aanvullende voorzorgsmaatregelen gelden. Deze worden ter plekke duidelijk vermeld. 

14-07-2020 - 12.00 uur
Alle Zorgcirkel locaties open voor bezoek
Sinds begin juli zijn alle Zorgcirkel locaties weer open voor bezoek! Voor de meeste locaties geldt dat bezoek in de kamer of het appartement van de bewoner plaats vindt of buiten. Wanneer uzelf of uw familielid verkoudheidsklachten heeft of koorts willen wij u vriendelijk verzoeken het bezoek uit te stellen. Voor alle locaties geldt dat 1,5 meter afstand gehouden dient te worden tot anderen. Wilt u vooraf even contact opnemen met de betreffende locatie? Kijk dan op de locatiepagina voor het telefoonnummer van de receptie van uw keuze.

02-07-2020 - 16.51 uur
Medewerkers aan het woord
Het was (en is nog steeds) een periode waarin we bij De Zorgcirkel veel ervaringen hebben opgedaan, verdrietige momenten hebben meegemaakt maar waar we ook veel kracht uit kunnen halen. Op de pagina medewerkers aan het woord lees je hoe een aantal van onze collega's deze periode heeft beleefd. 

25-06-2020 - 13.30 uur
We gaan op korte termijn weer volledig open voor bezoek!
In de persconferentie van woensdagavond 24 juni is een verdere versoepeling aangekondigd, twee maanden eerder dan verwacht. We mogen weer bezoekers ontvangen en ook mogen cliënten weer gewoon naar buiten, mits de locatie vrij is van corona. Dit hebben we met elkaar bereikt door het naleven van de voorzorgsmaatregelen zoals de anderhalve meter afstand en het thuisblijven bij klachten. Bedankt, we doen het samen!

“Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar”, sprak premier Rutte. Wij sluiten ons daar helemaal bij aan. De volgende regels blijven dan ook bestaan:
• Houd 1,5 meter afstand tot anderen
• Vermijd drukke plekken
• Was of desinfecteer uw handen
• Blijf thuis bij klachten en laat u dan testen
• Is 1,5 meter niet mogelijk? Draag dan een mondkapje

Een warm welkom voor alle bezoekers
Alle eerste contactpersonen of vertegenwoordigers van cliënten ontvangen vandaag of morgen een informatiemail. Daarin leest u hoe binnen de locatie van uw naaste de versoepelingen verantwoord worden aangepakt en per wanneer de locatie weer helemaal open is. We kijken uit naar uw komst!

Samen verantwoordelijk
Het virus is niet weg en er is nog geen vaccin. Samen zijn we dan ook verantwoordelijk om verspreiding van het virus te voorkomen. We zullen zorgen dat we voorbereid zijn op een tweede golf. Maar voorkomen is altijd beter dan genezen.

23-06-2020 - 11.20
Hitte en het coronavirus
Deze week kunnen de temperaturen op sommige plaatsen in het land tot tropische hoogte stijgen. Het RIVM heeft op hun website een aantal richtlijnen gepubliceerd omtrent hitte en COVID-19. Benieuwd wat je kunt doen en waar je volgens het RIVM op moet letten? Je leest het hier.

11-06-2020 - 22.00
Wat is er maandag 15 juni bij De Zorgcirkel mogelijk?
Natuurlijk willen we dat bewoners zo snel als mogelijk en zoveel als mogelijk weer naasten kunnen ontmoeten en het leven met anderen kunnen leven. Dit doen we zorgvuldig, stap-voor-stap. Vanaf maandag 15 juni zijn we als zorgorganisaties vrijer om de bezoekregeling verder te versoepelen. Hoe gaan we daar als Zorgcirkel mee om?

Maatwerk en stap-voor-stap de deuren verder open
Iedere coronavrije locatie heeft nu bezoekmogelijkheid georganiseerd voor één vaste bezoeker per week per bewoner. We kijken hoe het bezoek verloopt, naar de successen en wat eventueel beter kan. Na twee weken in deze fase kunnen we overgaan naar een volgende stap, een verdere versoepeling van de bezoekregeling.

Elke locatie zorgt, samen met o.a. de cliëntenraad, medewerkers, en de specialist ouderengeneeskunde dat er zo snel en zo veilig mogelijk meer bezoekers, vaker en met minder beperkingen op bezoek mogen komen. Dit gebeurt apart omdat elke locatie anders is, qua cliënten maar ook qua logistiek, (buiten)ruimte en omgeving bijvoorbeeld. Het verschilt dus per locatie wanneer er twee weken ervaring is met één-op-één bezoek. De bewoners, eerste contactpersonen en/of vertegenwoordigers worden door de locatie zelf geïnformeerd wanneer meer bezoek mogelijk wordt.

Tot slot
Een van de belangrijkste voorwaarden voor het verwelkomen van bezoek is het vrij zijn van besmetting, basishygiëne en het houden van de anderhalve meter afstand bij bezoek. Uiteraard houden wij de situatie voortdurend goed in de gaten. En als het nodig is voor de veiligheid van bewoners en medewerkers, doen we een stapje terug. Maar als iedereen zich goed aan de richtlijnen houdt zal dat niet nodig zijn. Als we samen zorgen dat deze nieuwe fase goed verloopt, ontstaat er steeds meer bezoekmogelijkheid. Daar kijken we nu al naar uit!

09-06-2020 - 12.13 uur
Afschaling Covid 19-units 
Vanaf 23 maart werden in regio Zaanstreek-Waterland tijdelijke units geopend voor covid-19 patiënten vanuit de thuissituatie en de ziekenhuizen. Ook andere sectoren maakten gebruik van de zorg op deze units wanneer de eigen organisatie niet meer de noodzakelijke zorg kon bieden.

Inmiddels is er op dit moment weer voldoende capaciteit in de regio voor de opvang van covid-19 patiënten en zijn weer drie van de vijf extra units gesloten. Als de capaciteit alsnog nodig is kunnen de units, waaronder Zorgcirkel De Meeuwvleugel binnen 48 uur weer opgeschaald worden.

04-06-2020 - 10.45 uur
Bezoek van naasten bij De Zorgcirkel
In de persconferentie van 3 juni kondigde minister De Jonge aan dat verpleeghuizen vanaf 15 juni meer bezoek mogen toelaten dan de ene vaste bezoeker die nu is toegestaan. In de routekaart schuift de datum dus van 15 juli naar 15 juni. Met deze aanpassing wordt het ook voor De Zorgcirkel mogelijk om eerder te besluiten meer bezoekers per bewoner toe te laten. Naast de wens van bewoners en hun naasten en het vrij zijn van besmettingen moet het organisatorisch-logistiek verantwoord mogelijk zijn. Elke locatie/ afdeling maakt daarom een eigen afweging per wanneer het in hun specifieke situatie mogelijk is.

Wat kan er nu al bij De Zorgcirkel?
Als er op een afdeling gedurende 14 dagen geen verdenkingen van besmetting of besmettingen zijn, dan zijn vaste bezoekers op afspraak van harte welkom voor een wekelijks bezoek. Gelukkig is dit bijna op alle locaties op dit moment mogelijk. De eerste locatie het Jaap van Praag startte op 30 mei met het één-op-één bezoek. Deze en volgende week volgen andere locaties. Omdat bezoekers elkaar niet mogen kruisen is het aantal bezoeken op een dag nu nog beperkt en komen we nog uit op wekelijks bezoek. Wanneer dit goed loopt kunnen we verder versoepelen.

Op elke locatie is het daarnaast ook al mogelijk om een afspraak te maken voor een bezoek in een aparte ruimte (babbelbox, praathuis, meeting tent e.d.). Kijk op https://zorgcirkel.nl/corona/activiteiten/veilig-bezoeken/
Via het klantcontactcentrum 088 55 99 500 kunt u vragen doorverbonden te worden naar de receptie van de locatie van uw keuze.

Op de hoogte blijven?
Algemene informatie over de versoepeling van de bezoekregeling vindt u op de website van De Zorgcirkel en op de Facebookpagina Stichting De Zorgcirkel. Met cliënten, 1e contactpersonen en vertegenwoordigers wordt rechtstreeks vanuit de locaties per brief, mail en/of telefonisch contact gehouden over de bezoekregeling. Ook de cliëntenraden en andere vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers zijn betrokken.  Zo doen we het samen, stap-voor-stap en verantwoord.

22-05-2020 - 21.00 uur
Nieuwe bezoekersregeling; stap-voor-stap en verantwoord
Eergisteren ontvingen alle zorgorganisaties de richtlijnen van de overheid voor de nieuwe, versoepelde, bezoekersregeling. Om bewoners en revalidanten veilig en verantwoord één keer per week bezoek te kunnen laten ontvangen, is de organisatie in volle gang. Bezoek weer toelaten is ook best spannend. Met iedere versoepeling neemt het risico op besmetting weer iets toe. Daarom blijven we kijken hoe we het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk kunnen houden. Uiteraard volgen we de landelijke richtlijnen zoals:
- geen besmettingen op een afdeling (of kleine locatie)
- bezoeker en bewoner hebben geen gezondheidsklachten die wijzen op een Covid19-besmetting
- de anderhalve meter afstand-regel’.

We hebben tijd nodig om te zorgen dat een ontmoeting volledig aan alle veiligheids- en gezondheidseisen voordoet. Omdat afdelingen/locaties verschillen is maatwerk nodig. Maandag 25 mei of de dagen erna zal er nog niets veranderen. We verwachten gedurende de periode tot 15 juni gefaseerd steeds locaties/afdelingen ‘ bezoekgereed’ te hebben. Vanaf 15 juni is het voor elkaar en kan op elke locatie één vaste bezoeker per bewoner, één keer per week langs komen. Tegelijk met het kunnen openstellen voor bezoek zoals hierboven omschreven kunnen bewoners naar verwachting ook weer naar buiten met begeleiding, uiteraard rekening houdend met voorwaarden uit de bezoekregeling. 

Wie is de vaste bezoeker 
Met de vertegenwoordiger of eerste contactpersoon en de bewoners bespreken we wie de vaste bezoeker wordt en hoe het bezoek geregeld gaat worden en wanneer. Zaterdag a.s. staat er in alle regionale dagbladen een gezamenlijke advertentie van de VVT organisaties in de regio over de bezoekversoepeling. Het is fijn dat er straks weer ‘live’ ontmoetingen mogelijk kunnen zijn, náást de mooie alternatieve manieren van contact tussen bewoners en naasten zoals beeldbellen. Deze ontmoetingen blijven we uiteraard mogelijk maken, ook als er al bezoek mogelijk is. Kijk ook op de pagina Wat kan er wél! We houden je goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

20-05-2020 - 10.42 uur
Versoepeling van de maatregelen: uitzicht op bezoek
Goed nieuws: gisteren vertelde premier Rutte dat er stap voor stap en verantwoord meer ruimte komt voor versoepeling van maatregelen. Dit alles zolang het coronavirus onder controle blijft. Dit geldt ook voor de bezoekregeling van verpleeghuizen. Nu al wordt binnen 26 locaties in Nederland 1 bezoeker per bewoner onder strenge voorwaarden toegelaten. Zo mogen er geen coronabesmettingen in het verpleeghuis zijn, moeten bezoekers vrij zijn van klachten en blijft de 1,5 meterregeling gelden. Vanaf 25 mei zal dit stap voor stap en verantwoord worden uitgebreid naar meer verpleeghuizen in het land.

Ook wij zijn met voorbereidingen gestart. De verpleeglocaties blijven nu nog gesloten voor bezoek en ook bewoners zelf mogen nog niet buiten de locatie komen. De hoop is dat vanaf 15 juni alle verpleeghuizen volgens de geldende voorwaarden weer bezoekers kunnen ontvangen. Mits hier geen coronabesmettingen zijn. Wel blijft nauwe afstemming nodig met medewerkers, medezeggenschapsorganen, bewoners en naasten zelf. Op basis van de landelijke richtlijnen zullen we per locatie kijken hoe en wanneer bezoek weer mogelijk is. Wanneer dit duidelijk is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met de eerste contactpersonen van cliënten voor wie bezoek mogelijk wordt.

We zijn blij dat er nu uitzicht is op een versoepeling van de bezoekersregeling voor alle cliënten en hun naasten die ernaar verlangen elkaar weer te zien.  Wel vinden we het ook spannend, want met iedere versoepeling neemt het risico weer iets toe. Om die reden blijven we kijken naar wat mogelijk is om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

12-05-2020 - 22.00 uur
Revalidatieprogramma CO FIT+ voor corona-patiënten
De Zorgcirkel en Omring lanceren deze week CO FIT+, een nieuw programma voor revalidatie voor een groep mensen die te maken hebben (gehad) met corona. Patiënten met COVID-19 die langdurig zijn opgenomen in het ziekenhuis en/of op de intensive care, kunnen ernstige longklachten, bewegingsproblemen, verminderde conditie, geheugenklachten als ook emotionele problemen en PTSS hebben. CO FIT+ ondersteunt de patiënt en zijn naaste familie bij het op de rit krijgen van het leven na een ziekenhuis- en/of IC opname. informatie vind je op www.grzplus.nl.

12-05-2020 - 11.15 uur
Evean, Viva Zorggroep en Kennemerhart doen mee aan proef versoepeling bezoekregeling
In het werkgebied van De Zorgcirkel doen collega-organisaties Evean, Viva Zorggroep en Kennemerhart mee aan de proef om onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner wordt toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locatie wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten. Als dit in de praktijk goed werkt dan is het de bedoeling dat in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt op 19 mei door het kabinet besloten.

09-05-2020 - 14:30 
Proef bezoekregeling in Noord-Holland
25 verpleeghuizen in Nederland doen mee aan de pilot verruiming van de bezoekregeling in coronatijd vanaf 11 mei. De Zorgcirkel steunt de pilot. Er is geen Zorgcirkel-locatie aangewezen voor de pilot.  De proef draait om het vinden van de juiste balans tussen het voorkomen van besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en kwaliteit van leven van bewoners aan de andere kant. We volgen de bevindingen op de voet en nemen deze mee bij de voorbereiding voor de eigen locaties. De bezoekersstop bij De Zorgcirkel blijft dus voorlopig van kracht. 

09-05-2020 - 14:00
Kappers, pedicures en restaurants
Bewoners kunnen tot nader order nog geen gebruik maken van de kappers, pedicures en restaurants in de Zorgcirkel-locaties. De versoepeling van de maatregelen gelden hier nog niet aangezien dit betekent dat er mensen van buiten een bezoek zouden brengen aan de locaties. Er zijn enkele kapsalons die een aparte ingang hebben voor klanten van buitenaf. Voor hen gelden de landelijke maatregelen voor contactberoepen. Zolang de ingang naar de Zorgcirkel maar gesloten blijft.  

07-05-2020 - 09:00 uur (aangepast op 08-05-2020 - 12:30 uur)
Bezoekersstop blijft tot nader order van kracht
Tijdens de persconferentie van woensdagavond 6 mei kondigde premier Rutte enkele versoepelingen van de corona-maatregelen aan. Zo wordt het bezoekverbod bij verpleeghuizen vanaf 11 mei stap voor stap versoepeld. Verspreid over Nederland wordt gestart met 25 verpleeghuizen, om te zien hoe het bezoek het beste kan worden aangepakt en opgevoerd. Het is nog niet duidelijk of een van de Zorgcirkel-locaties binnen deze selectie valt. Voor alle locaties geldt dan ook dat de bezoekersstop tot nader order nog van kracht is.

06-05-2020 - 18:54 uur
Lancering platform activiteiten in coronatijd voor ouderen en families
Deze week lanceert De Zorgcirkel een speciale webpagina met activiteiten in coronatijd voor ouderen en families. Hiermee geven we een impuls aan wat er wél kan in deze tijd van maatregelen ten gevolge van corona. Via de link https://zorgcirkel.nl/corona/activiteiten is het platform te zien.

De Zorgcirkel wil ouderen en hun naasten ideeën geven om in contact met elkaar te blijven en een gezond en actief leven te leven in een tijd die heel uitzonderlijk is. Dit doen we via een online platform op de website van De Zorgcirkel onder de knop ‘corona’. Op dit platform bieden we o.a. activiteiten voor fysieke en mentale gezondheid, diverse tips en activiteiten voor thuis, informatie over beeldbellen en hulp en-aanbod initiatieven en een plek voor eigen ideeën en verhalen en een ideeënbus.

04-05-2020 - 12:15 uur
75 jaar vrijheid
Vandaag en morgen staan we stil bij 75 jaar vrijheid en herdenken we de doden. 75 jaar geleden kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Er stonden tal van mooie activiteiten in de planning maar de uitbraak van het corona virus gooide roet in het eten. En zo is het onderwerp 'vrijheid' ineens weer extra actueel. Omdat we niet, in een grote groep, fysiek samen kunnen herdenken, krijgen bewoners van een Zorgcirkel locatie een herdenkingsboekje met verhalen en gedichten. Uiteraard volgen we ook de nationale herdenking op tv en wordt er op de afdelingen aandacht besteed aan het onderwerp. De vlag hangt vandaag halfstok en wordt morgen volledig gehesen.

01-05-2020 - 14:26 uur
Bezoekersstop blijft voorlopig 
Tijdens de persconferentie vertelde premier Rutte dat de bezoekersstop voor verpleeg- en verzorghuizen geldt tot eind mei, met mogelijke verlenging. Op dit moment wordt landelijk door vele betrokken partijen overlegd over welke voorwaarden eerst ingevuld moeten worden en wat er nodig is om verantwoord onze deuren weer (gedeeltelijk) te openen. Minister De Jonge sprak al over een proef waarbij vanaf 11 mei de eerste groep verpleeghuizen onder strenge voorwaarden weer bezoekers toelaten. Aan die proef nemen wij niet deel.

Wij kijken uit naar het moment dat bewoners weer veilig bezoek kunnen ontvangen. Helaas is het risico op verspreiding van het coronavirus nu nog te groot om dit op korte termijn al te overwegen. Tot die tijd geldt bij ons de bezoekersstop, met uitzondering voor cliënten in de stervensfase.

30-04-2020 - 22:35 uur
Quarantaine-afdeling voor nieuwe cliënten met dementie
In Purmerend is in de Meeuwvleugel (naast Zorgcirkel Jaap van Praag) een quarantaine afdeling geopend. Deze afdeling is opgezet om cliënten met dementie in Zaanstreek, Purmerend en Edam-Volendam veilig te kunnen opnemen in de Zorgcirkellocaties. De cliënten worden hier tijdelijk opgevangen, zodat zij na twee weken veilig kunnen instromen op de beoogde locatie. Op die manier kunnen we nieuwe bewoners verwelkomen, zonder het risico dat de nieuwe cliënt het coronavirus bij zich draagt. Wij zijn trots op de snelheid en energie waarmee onze medewerkers deze afdeling in korte termijn hebben opgezet. Complimenten!

22-04-2020 - 17:00 uur
Corona bij De Zorgcirkel
Het RIVM informeert Nederland dagelijks over het verloop van de coronacrisis. Het RIVM geeft ook elke dag inzicht in het aantal ziekenhuisopnamen en overlijdens. Ook bij De Zorgcirkel bespreken we elke dag de situatie. Dit hebben we nodig om bijvoorbeeld de inzet van personeel en beschermingsmiddelen te organiseren. Voor de families en voor ons gaat het om mensen waar we om geven. Zij zijn geen cijfers. Omwille van de privacy en respect voor de cliënten, families en medewerkers zijn wij terughoudend in het delen van informatie over de coronasituatie. Wel kunnen we meer algemene informatie geven. Lees hier meer over de situatie bij De Zorgcirkel.

21-04-2020 - 19:52 uur
Bezoekersstop verpleeghuizen verlengd tot tenminste 20 mei
Premier Rutte vertelde vanavond (21 april) tijdens de persconferentie over de vervolgaanpak in het beheersen van het Covid-virus. De maatregelen van het kabinet worden vrijwel allemaal verlengd, waaronder ook de bezoekersstop aan verpleeghuizen. Voor kwetsbare mensen die zelfstandig wonen benoemde premier Rutte het advies om bezoek te beperken tot één of twee mantelzorgers.

18-04-2020 - 13.00 uur
Aandacht voor ouderenzorg
Het is mooi te merken hoe iedereen meeleeft en betrokken is bij de ouderen. De waardering en aandacht doet veel goeds voor cliënten en medewerkers, net als het massaal opvolgen van de maatregelen. Dit maakt verschil voor de kwetsbare ouderen en andere kwetsbare mensen in onze samenleving. De medewerkers van verpleeghuizen en bij ouderen thuis doen fantastisch werk in uitzonderlijke omstandigheden. 

Het leven gaat voor de meeste mensen gelukkig gewoon door binnen de maatregelen. Ook bij De Zorgcirkel. Liefdevolle zorg en sociaal contact zijn nog steeds onlosmakelijk met elkaar verbonden. We vinden steeds nieuwe manieren om te zorgen dat familie en dierbaren met elkaar in contact blijven. Binnenkort delen we op deze website tips en activiteiten om elkaar toch te kunnen zien en horen. Uiteraard op afstand. Fijn dat zo velen met ons meedenken, daar zijn we blij mee. Al moeten we door de maatregelen als 1,5 meter en geen groepsvorming, ook wel eens nee zeggen tegen hele leuke ideeën. 

We sluiten af met informatie die de samenleving bezighoudt. Er zijn op dit moment bij De Zorgcirkel voldoende beschermingsmiddelen, zodat de medewerkers van De Zorgcirkel bij elke zorgsituatie op de juiste wijze, volgens RIVM VVT regels, beschermd kunnen werken.   

09-04-2020 - 13.35 uur
Nederlandse bedrijven gaan miljoenen mondkapjes per week produceren
Voor nu hebben we nog voldoende beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers om de zorg goed en veilig te kunnen verlenen. En we zijn blij met nieuws van vandaag over de productie van mondkapjes in Nederland. Zo blijft er voldoende voorraad beschikbaar voor zorgmedewerkers om hun werk veilig te kunnen uitvoeren.

https://www.nu.nl/economie/6043631/nederlandse-bedrijven-gaan-miljoenen-mondkapjes-per-week-produceren.html

01-04-2020 - 19.00 uur
24-uur noodopvang voor kinderen van zorgmedewerkers ook verlengd 
In Den Helder, Hollands Kroon en Purmerend staat SKDH klaar om ouders/verzorgers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, 24-uurs noodopvang te bieden voor hun kinderen, zeven dagen in de week. De locaties zijn: Bankastraat (Den Helder), de Appelgaard (Nieuwe Niedorp), de Zandstappers (Julianadorp) en Villa Willemina in Purmerend. Ook in Hoorn en Volendam coördineren zij noodopvang tijdens de coronacrisis. Kinderen van medewerkers van De Zorgcirkel, Omring, Noordwest Ziekenhuisgroep, Vrijwaar en Tellus zijn van harte welkom. Ga voor de aanvraag van noodopvang naar Noodopvang zorgmedewerkers.

31-03-2020 - 21.26 uur
Het kabinet verlengt de coronamaatregelen in ieder geval tot en met 28 april 2020
De maatregelen zijn nodig om de verspreiding van het virus te vertragen en kwetsbare groepen zoals ouderen te beschermen. Wij staan achter het besluit om de maatregelen te verlengen. Al beseffen wij hoe verdrietig het is voor naasten dat het langer duurt voor zij weer op bezoek kunnen komen. In de tussentijd zullen wij doen wat mogelijk is om het contact tussen bewoners en hun naasten mogelijk te maken op alternatieve manieren zoals via beeldbellen.

27-03-2020 - 19.30 uur
Meer capaciteit voor coronapatiënten door regionale samenwerking 
In de regio worden nog meer plekken gerealiseerd voor coronapatiënten dan wij op 25 maart jl. bekend maakten. Het zijn afdelingen voor patiënten die ontslagen worden uit het ziekenhuis maar nog niet naar huis kunnen en voor patiënten die vanuit de thuissituatie komen maar niet in het ziekenhuis hoeven te worden opgenomen. Er komen extra plekken in Hoorn, Haarlem, Heemskerk, Wieringerwaard, Oudorp, Hoofddorp, Purmerend en Zaandam. De uitbreiding komt voort uit de samenwerking van een aantal bij het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) aangesloten zorgorganisaties in de verpleging-, verzorging- en thuiszorg (VVT). Lees hier het hele bericht. 

26-03-2020 - 13.15 uur
Britt Dekker roept kijkers op iPads en tablets te doneren aan verpleeghuizen
Op dinsdag 24 maart riep Britt Dekker in De Wereld Draait Door kijkers op om een iPad of tablet te doneren aan een verpleeghuis zodat bewoners met hun familie kunnen beeldbellen.  Mocht u een iPad of tablet willen doneren aan een Zorgcirkel locatie, belt u dan naar ons Klant Contact Centrum: 088 55 99 500​. Helaas kunnen we ze niet in bruikleen nemen, alleen geschonken iPads of tablets kunnen we aannemen. 

25-03-2020 - 17.30 uur
Samenwerkende zorgorganisaties regio Purmerend openen twee COVID-units
Op maandag 23 maart zijn in zowel Zorgcirkellocatie De Meeuwvleugel als het Dijklander Ziekenhuis COVID-units geopend met een capaciteit van in totaal 52 patiënten. Samenwerkende zorgorganisaties in de regio - waarin bestuurders van ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en VVT (Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties) zijn vertegenwoordigd – hebben daartoe besloten. Op de afdelingen zullen voornamelijk oudere coronapatiënten uit de hele regio worden verpleegd. Lees er meer over in het nieuwsbericht.

23-03-2020 - 21.30 uur
De Zorgcirkel dankbaar voor strengere maatregelen 
De strengere maatregelen die premier Rutte vanavond tijdens de persconferentie afkondigde, vragen veel van iedereen in Nederland. Maar de medewerkers van De Zorgcirkel zijn er dankbaar voor. Nu doorzetten betekent weer eerder zicht op een wereld waarin corona beheersbaar is. Wij danken iedereen voor het naleven van de maatregelen. Het betekent ook dat we jullie willen vragen voorlopig ook niet (meer) de deur uit te gaan, speciaal voor optredens, zwaaien en andere hart onder de riem acties voor de bewoners van onze verpleeghuizen. Zo zorg je goed voor jezelf én fantastisch voor de ouderen en andere medemensen.    

23-03-2020 - 14.00 uur
Een luisterend oor en steun in de rug.
Dreigt u (verder) geïsoleerd te raken, voelt u zich angstig of wilt u praten over de impact van meer afstand nemen en minder contact? Het team van het Nationale zorgnummer 0900 – 23 56 780 zit klaar voor ouderen, mantelzorgers, familieleden en andere naasten. U vindt hier een luisterend oor en een steuntje in de rug. Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900 – 23 56 780. 

Een telefoonnummer dat u dag en nacht kunt bellen is 0900-0767. Dit is het nummer van de Luisterlijn. Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid om te mailen of chatten.  

Meer initiatieven voor contact vindt u hier.  

20-03-2020- 19:28 uur
Aansluiting op toespraak van koning Willem-Alexander: dankjewel!
Zojuist sprak onze koning ons toe en complimenteerde hij de Hollandse daadkracht, creativiteit en medemenselijkheid. Ook vanuit De Zorgcirkel zijn de cliënten en onze medewerkers ontroerd door alle lieve initiatieven die worden genomen en jullie begrip voor de voorzorgmaatregelen die wij moeten treffen. Onze hartelijke dank daarvoor! Wij krijgen vele verzoeken voor mooie acties en proberen die zoveel mogelijk te ondersteunen in deze hectische periode. Niet alles is mogelijk, maar veel wel, dankzij onze gemotiveerde medewerkers. Samen zetten we door!

20-03-2020- 11:00 uur
Ook vrijwilligers tijdelijk niet naar Zorgcirkel-locaties
De nieuwe maatregelen van gisterenavond maken dat nu ook vrijwilligers niet langer naar de locaties kunnen komen om zo de risico’s voor onze bewoners te verkleinen. Zodra de omstandigheden veranderen doen wij natuurlijk graag weer een beroep op onze zeer gewaardeerde vrijwilligers.

20-03-2020- 09:33 uur
Tijdelijke sluiting Respijthuis Alkmaar
Voor de veiligheid van onze gasten en onze vrijwilligers sluit het Respijthuis Alkmaar tijdelijk haar deuren. Tot nader order kunt u geen gebruik maken van de kleinschalige logeeropvang. 

19-03-2020- 19:18 uur
Bezoekersstop voor Zorgcirkel-locaties
In de persconferentie van vanavond (19 maart) is de maatregel afgekondigd dat ter bescherming van kwetsbare mensen in verpleeghuizen geen bezoek meer mogelijk is. Alle verpleeghuizen, en wij ook, sluiten de deuren volledig. Bewoners kunnen niet meer naar buiten en bezoekers niet meer naar binnen. Een uitzondering wordt gemaakt voor mensen waarvan verwacht wordt dat zij binnen korte tijd overlijden.

Morgen, 20 maart, neemt De Zorgcirkel contact op met de 1e contactpersonen.   

19-03-2020- 12:16 uur
Complete bezoekersstop (nog) niet aan de orde
In landelijke media staat vermeld dat er een complete stop komt voor alle bezoek aan de verpleeghuizen. Dit is nu (nog) niet aan de orde. Wij volgen de richtlijnen van RIVM en GGD en nemen de maatregel voor een algehele stop wanneer dit wordt afgesproken. Voor nu hanteren wij de richtlijn, geen bezoek, tenzij in overleg met de zorgcoördinator/ zorgmanager.

19-03-2020 - 09.10 uur
Kapper en pedicure
Zowel voor intramurale cliënten als voor klanten van buiten is het voorlopig niet meer mogelijk om naar de kapper of de pedicure te gaan. Op die manier respecteren we de maatregel om 1,5m tot 2m afstand tot elkaar te houden.

19-03-2020 - 08.52 uur
Hoe kunnen naasten contact houden
Het advies om 'sociale afstand' te bewaren heeft grote impact op het leven van cliënten en hun naasten. Om de impact te minimaliseren, is het zoeken naar creatieve alternatieven. Zo zien we goede voorbeelden met inzet van mogelijkheden van smartphones en IPads. Ook zijn er creatieve oplossingen door bijvoorbeeld optredens buiten, die door de ramen kunnen worden gevolgd. Op onze Facebook pagina's van de locaties vindt u ook meerdere brieven- en kaartenacties, bijvoorbeeld bij De Keern, Saenden en in Purmerend. Cliënten die zich eenzaam voelen of behoefte hebben aan een praatje kunnen ook gebruik maken van de speciale telefoonlijnen.

 

 

Samen zijn wij De Zorgcirkel

Samen brengen wij liefdevolle aandacht dichtbij, juist nu we afstand moeten houden. Samen werken wij keihard om de omstandigheden zoveel mogelijk te verzachten. Samen maken wij het verschil.

Deel deze pagina