Dementia Care Mapping

Dementia Care Mapping (DCM) is een objectieve methode die inzichtelijk maakt hoe het gaat met mensen met dementie. Bij De Zorgcirkel zijn het de Mappers die zich bezig houden met Dementia Care Mapping. Hun naam is hier ook van afgeleid, zij brengen het welbevinden van de cliënt in kaart. Hierdoor zijn we minder afhankelijk van hoe wij denken dat iemand zich voelt. Of de ervaringen van familieleden en anderen rond de cliënt.

Dementia Care Mapping (DCM) is een systematische observatiemethode waarbij een observator in een gemeenschappelijke ruimte, zoals de huiskamer van de afdeling, elke vijf minuten de stemming, betrokkenheid, gedrag en bezigheden van een cliënt met dementie vastlegt. Met zo’n meting zie je wat er echt speelt.

DCM geeft een onderbouwd beeld van wat er gebeurt met en rondom een cliënt en welk effect dat op hem heeft. De meting laat zien wat er gebeurt, zonder te oordelen. Wat goed gaat, waar we trots op mogen zijn en wat anders kan of moet. Het geeft gelijk inzicht hoe het anders moet. Je doet geen aannames of werkt op de automatische piloot. Dit kan spannend zijn, want jaren lang was taakgericht werken de norm in de zorg.

Aanrader: bezoek de website van DCM Nederland

Deel deze pagina