Regio Alkmaar

De regio Alkmaar omvat de locaties Westerhout in Alkmaar en De Mieuwijdt in Graft-De Rijp. Daarnaast bieden we in een groot deel van de regio thuiszorg. Onze voornaamste speerpunten zijn persoonsgericht werken, medewerkersbezetting en het betrekken van de mantelzorgers.

Westerhout

Op Westerhout is in 2019 ingezet op het leren kennen van de cliënt, nog voor de opname en het versterken van persoonsgericht werken. In dit kader hebben we 29 huiskamermedewerkers welkom geheten, wat resulteerde in veel extra handen in de woonkamers en tijdens het eten en drinken. Bij de aanname van kandidaten is gelet op doorstroompotentieel zodat we op deze manier langs een andere route toch ook een aanwas naar niveau 3 bereiken. Een aandachtspunt dat we naar 2020 meenemen is dat we deze huiskamermedewerkers gaan trainen in persoonsgericht werken.​

Bewoners: 229
Medewerkers: 297
Vrijwilligers: 123

Mieuwijdt

Op Mieuwijdt is in 2019 ingezet op extra scholing in persoonsgericht werken en multidisciplinair overleg over het welzijn van de cliënt. In dit kader hebben we medewerkers getraind in persoonsgericht werken en zijn behandelaren enkele uren mee gaan werken op de zorgafdelingen. 

Bewoners: 56
Medewerkers: 54
Vrijwilligers: 76

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij jou helpen?
Hoe kunnen wij jou bereiken?
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply..