Zilveren Kruis en De Zorgcirkel samen sterk voor ouderenzorg

10 februari 2022

De Zorgcirkel en Zilveren Kruis (Zorgverzekeraar en Zorgkantoor) gaan voor de komende drie jaar een domeinoverstijgende strategische samenwerking aan voor toekomstbestendige ouderenzorg. Beide organisaties vonden elkaar gevonden in de gezamenlijke passie voor goede ouderenzorg in Zaanstreek-Waterland. En vooral om de ouderenzorg opnieuw in te richten en de uitdagingen van nu en de toekomst het hoofd te bieden door oplossingen op maat te ontwikkelen. Samen spannen wij ons in voor een duurzaam zorgaanbod, gebaseerd op: zo zelfstandig mogelijk, zo thuis mogelijk, zo digitaal mogelijk. 

Er komt focus op zo gezond mogelijk thuis leven in plaats van meteen in zorgoplossingen denken.

Door de strategische samenwerking ontstaat ruimte om vernieuwende domeinoverstijgende zorgconcepten te ontwikkelen en in te voeren. Ervaringen van cliënten en hun naasten en de kwaliteit van zorg worden meegenomen. Maar ook hoe de medewerkers het ervaren. De Zorgcirkel en Zilveren Kruis nemen hier, samen met netwerkpartners uit de regio, initiatief op. Waarbij Zilveren Kruis de financieringsscheiding tussen Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg passeert. En de inhoud van de zorg in deze overeenkomst in het middelpunt staat.

Een plek in een verpleeghuis niet meer vanzelfsprekend

Het beweegt naar steeds meer op maat kijken wat er mét een partner, buren, vrijwilligers en WMO uit de omgeving in de thuissetting en via digitale en technologische oplossingen gedaan kan worden. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Want een plek in een verpleeghuis is straks niet meer vanzelfsprekend, net als iemand die thuis langs komt voor zorg en begeleidingstaken. 

Ruimte voor meer door de domeinen heen met enthousiasmerende werking voor medewerkers.

Nu al neemt De Zorgcirkel regelmatig het initiatief om met anderen in de regio over de domeinen heen te werken.  Ook participeren beide in de regiovisie G’oud van Zaanstreek-Waterland. De samenwerking versterkt die visie. De Zorgcirkel en Zilveren Kruis gaan door op de ingeslagen weg. Om het zorglandschap zo te vernieuwen dat het zorgverleners inspireert om met passie de juiste zorg te leveren waarin warmte en een liefdevolle benadering centraal staan. 

 

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!