Regioplatform bundelt krachten voor betere zorg

27 november 2020

Het vraagt om samenwerking om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. In Noord-Holland Noord wordt in het Regioplatform samengewerkt tussen De Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep. Deze partijen bundelen hun krachten voor een integrale aanpak rondom kwetsbare cliënten in de regio Noord-Holland Noord. En werken samen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. De vier organisaties zijn de initiatiefnemers van het Regioplatform. De intentie is de samenwerking uit te breiden met ook andere zorgorganisaties.

Eerste resultaten zijn bereikt

In 2019 is gestart met verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking waarna pilots zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn de eerste resultaten bereikt en wordt de samenwerking met groot enthousiasme voortgezet. Op 18 november plaatsten de bestuurders hun handtekening onder de samenwerking. Het Regioplatform staat nadrukkelijk open voor andere organisaties om aan te sluiten.

Betere kwaliteit van zorg

Het samenwerkingsverband streeft naar de juiste zorg op de juiste plek, een betere kwaliteit van zorg en oplossingen voor de groeiende vraag naar ondersteuning en zorg in de regio. Kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken, krijgen vaak op verschillende plekken en van meerdere zorgprofessionals ondersteuning en/of zorg. Door als ziekenhuizen en zorgorganisaties beter op elkaar aan te sluiten kunnen ouderen, mensen met een chronische aandoening en hun mantelzorgers meer eigen regie op hun gezondheid krijgen, is informatie beschikbaar wanneer nodig/ kunnen we informatie beter ontsluiten en bereiken we dat zorgprofessionals makkelijker kunnen samenwerken rondom één cliënt. Dit doen we met de inzet van innovatieve technologie, gedeelde data in een veilige omgeving en een gezamenlijke aanpak en visie. Zorgtechnologie is een belangrijk hulpmiddel, onder andere om herhalende of administratieve lasten te verlichten voor zorgprofessionals.

Programma-aanpak

Het Regioplatform wordt ingericht met behulp van een programma-aanpak. De eerste resultaten zijn inmiddels geboekt. Begin 2021 hebben alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis en de Noordwest ziekenhuisgroep een afdeling kortdurend herstel van Omring of De Zorgcirkel. En deze zomer is gestart met het digitaliseren van de overdracht van cliëntgegevens. Bij het realiseren van deze eOverdracht is gestart met het verwerken van plaatsingsverzoeken in een pilot. Waar het eerst nodig was om bij zorginstellingen in de regio veelal telefonisch te vragen of er plaats is, kan er nu eenvoudig digitaal gezocht worden naar de meest passende plek voor zorg of ondersteuning voor de cliënt. Daarnaast is een begin gemaakt om de informatie die bij een verpleegkundige overdracht hoort uit te wisselen van en naar onze ECD’s  volgens de informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht. Dit wordt verder uitgebreid met meer standaardinformatie, waardoor de ontvangende organisatie direct inzicht krijgt in de verpleegkundige gegevens van de cliënt, met toestemming van de cliënt. We gaan de komende periode meer afdelingen betrekken in het versturen van de verpleegkundige overdracht via Zorgdomein.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!