Topcare en wetenschappelijk onderzoek

Vlak voor de coronacrisis in 2020 de aandacht opeiste, verkreeg GRZPLUS, het samenwerkingsverband van De Zorgcirkel met Omring op het vlak van geriatrische revalidatiezorg, het Topcare-certificaat. Een heuglijk moment na de jaren waarin met elkaar GRZPLUS is geprofessionaliseerd.

In mei 2020 is het wetenschappelijke beleid binnen De Zorgcirkel vastgesteld. Binnen GRZPLUS is er veel aandacht voor wetenschappelijk onderzoek, vertelt Marjory: “Een senior onderzoeker begeleidt de wetenschapscommissie, zij is de linking pin tussen het universitair netwerk en onze organisaties.” Er lopen verschillende onderzoeken waaraan GRZPLUS meewerkt, twee ervan zijn het EPB-cultuuronderzoek en onderzoek naar het CO-FIT+ revalidatieprogramma.

Cultuuronderzoek

Het eerste onderzoek is het Evidence Based Practice (EBP) cultuuronderzoek: dit betreft een nulmeting van de EBP-cultuur. Marjory: “We maken gebruik van vragenlijsten (ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) die inzicht geven in factoren die bevorderend en belemmerend zijn voor zo’n EBP-cultuur. De uitkomsten van de nulmeting kunnen behandelaren helpen met elkaar in gesprek te gaan over het verder ontwikkelen hiervan.”

CO-FIT+

In het Dijklander Ziekenhuis is in 2020 een COVID-19-unit ingericht voor de opvang van patiënten na opname op de intensive care (IC) of longafdelingen. Ook bij de locatie Jaap van Praag van De Zorgcirkel zijn twee units ingericht om de ouderen in de wijk op te vangen. Een voor cliënten met COVID-19 en somatische zorgvragen en een voor mensen met COVID-19 en psychogeriatrische zorgvragen. Van deze cliënten heeft ongeveer 70 procent nadien de CO-FIT-revalidatie gedaan: CO-FIT+. CO-FIT+ is een door GRZPLUS ontwikkeld revalidatieprogramma voor ouderen met extra aandacht voor de conditie (fysiek), voor verwerking (mentaal) en voor voeding. Het is een programma dat klinisch, ambulant en in de eerstelijnszorg wordt ingezet. Bij de opzet van het programma heeft GRZPLUS afgestemd met het LUMC en Verenso.

Marjory: “CO-FIT+ heeft landelijke erkenning gekregen en we zijn bezig met een kortdurend onderzoekproject om de resultaten te meten en valideren. Het herstel van de ouderen wordt intensief gevolgd door middel van dezelfde technologie als die voor de Hipper is ingezet, een instrument bij herstel na een heupoperatie: sensoren die onder meer waarschuwen als een cliënt een tijd lang niet bewogen heeft en waarmee de conditie is te meten. Door het visueel te kunnen maken, gaat er een enorme motiverende werking vanuit. Marjory: “De ontwikkeling om deze cliënten te ondersteunen met beeldbellen is mede door COVID-19 in een versnelling geraakt.

Vlag_ZC.JPG
Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!