Toezicht Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In oktober 2020 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een vervolgbezoek gebracht aan locatie Westerhout in Alkmaar. De terugkoppeling en rapportage lieten zien dat goede stappen zijn gezet om persoonsgericht werken (PGW) nog meer werkelijkheid te maken. Naast die vooruitgang ziet de Inspectie echter ook dat Westerhout op vier normen nog niet geheel voldoet, met name op de somatische afdeling. De Zorgcirkel is daarom gevraagd om zowel een verbeterplan als medio 2021 een resultaatverslag met de Inspectie te delen. De vier normen die aandacht behoeven hebben betrekking op het verbeteren van de kwaliteitscyclus (locatieniveau) en methodisch werken (cliëntniveau: PGW en inspraak van de cliënt bij de doelen van ondersteuning).

Belangrijk is dat we ons realiseren dat de verbeteringen bij locatie Westerhout de hele Zorgcirkel-organisatie aangaan, zegt Lotte. “We kunnen op dit vlak allemaal bijleren en verbeteren.”

Er zijn in 2020 negen analyses uitgevoerd van ernstige incidenten of mogelijke calamiteiten, op eigen initiatief of op verzoek van de IGJ (ter vergelijking: in 2019 waren dit er zes). We gebruiken hiervoor de PRISMA- of SIRE-methodiek en zetten wanneer nodig of wenselijk een onafhankelijk voorzitter in. Drie van de resulterende onderzoeksrapportages zijn in 2020 verstuurd aan de Inspectie, een volgt in februari 2021. Slechts één hiervan betrof na onderzoek een daadwerkelijke calamiteit. Daarnaast is een onderzoek naar een calamiteit in de hulp bij huishouding gedeeld met de GGD Hollands Noorden. 

Naar aanleiding van de verrichte onderzoeken zijn en worden maatregelen genomen om herhaling van incidenten te voorkomen en om de kwaliteit van zorg te verbeteren, niet alleen in de teams waar de incidenten hebben plaatsgevonden maar organisatiebreed. Deze maatregelen worden gemonitord door afdeling Kwaliteit en Veiligheid en de voortgang wordt elke twee maanden gedeeld met de raad van bestuur.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!