Voorbeeldsituatie

Meneer M. is door de huisarts verwezen naar het FACT VVT team. Hij is aangemeld vanwege cognitieve problematiek, stemmingswisselingen en auditieve hallucinaties. Meneer M. raakt uitgeput omdat hij niet slaapt.

In het team FACT VVT is een interdisciplinair behandelplan gemaakt. De wijkverpleegkundige coördineert en bezoekt meneer M. op frequente basis. Onderdeel van het behandelplan is neuropsychologische diagnostiek; de diagnose (MCI) wordt samen met cliënt, zijn dochter en de psycholoog besproken. De wijkverpleegkundige zet samen met de casemanager een plan voor dagbesteding op, wat dankzij nauwe samenwerking met WMO direct van start kan gaan.

Een week later toont meneer M. opgewekter en is enthousiast over de dagbesteding waar hij twee maal per week heen gaat. Door de Specialist Ouderengeneeskunde van het FACT VVT is de medicatie in verband met de neuropsychiatrische symptomen aangepast waardoor meneer M. beter slaapt en het horen van stemmen is verminderd. De casemanager gaat in gesprek met de woningbouwvereniging aangezien er veel klachten waren geweest omtrent geluidsoverlast om de situatie toe te lichten en aan te geven dat FACT VVT kan worden benaderd indien zich weer problemen zouden voordoen. De wijkverpleegkundige legt contact met de buren en met de politie die een aantal keer betrokken is geweest. De wijkverpleegkundige zet drie maal daags thuiszorg in die tevens de medicatie toedienen. Daarnaast wordt huishoudelijke hulp opgestart en een buddy ingezet voor meneer M.  

De behandeling wordt hierna teruggebracht naar 'vinger aan de pols-contact' totdat blijkt dat de situatie dusdanig stabiel is dat meneer M. overgedragen kan worden met behulp van een preventie plan aan de reguliere zorg.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!