shutterstock_170444216 samen vrouw boek lezen.jpg

Verwijzers

De Zorgcirkel is voor artsen, gemeenten, zorgkantoor en verzekeraars een betrouwbare en meedenkende partner. Samen met universiteiten, hogescholen en kenniscentra werken wij aan innovatieve zorgtrajecten.

Wilt u snel en gemakkelijk een bed en/of plaatsing regelen voor uw cliënt? Neem dan contact op via onderstaande telefoonnummers:

  • Binnen kantoortijden kunt u direct contact opnemen met het bemiddelingsbureau, T: 088 55 99 777.
  • Buiten kantoortijden tussen 17:00 – 8:30 uur en in het weekend kunt u bellen met:

- Regio Edam/Volendam/Oosthuizen, Rayonverpleegkundige T: 06 83 33 52 21
- Regio Purmerend/Zaanstreek/Waterland, Nacht/Avond/Weekend hoofd T: 088 55 99 500
- Regio Alkmaar Triage team: 088-3833410

Huisartsen

De hoog complexe geriatrische zorg neemt voor de huisartsen de komende tijd alleen maar toe. De specialist ouderengeneeskunde kan de huisarts hierin ontzorgen door het aanbieden van een consultfunctie.

​Eerstelijns Verblijf (ELV)
​Het Eerstelijns Verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen verblijf in ziekenhuis of andere zorginstelling met medisch specialistische behandeling of (geriatrische) revalidatiezorg is aangewezen. De Zorgcirkel heeft in haar verzorgingsgebied in diverse locaties Eerstelijns Verblijf plekken. Hier kunnen uw cliënten terecht voor laag of hoog complexe ELV en palliatief terminale zorg ELV.

Voor de ELV stelt u als huisarts de indicatie, op basis van het Afwegingsinstrument voor opname Eerstelijns Verblijf 2.0 (eventueel) in samenspraak met de transferverpleegkundige / wijkverpleegkundige / consulent bemiddelingsbureau. U kunt via ZorgDomein een verwijzing doen voor een opname.

Artsen

Artsen kunnen voor onderling overleg bellen met:
Medisch Meldpunt
T 088 55 94 444
E ​​medisch.meldpunt@zorgcirkel.com

Psychologen

Onze psychologen onderzoeken, behandelen, adviseren en geven scholing bij psychische problemen zoals depressie, angst en verwerkingsproblemen.

Aanmelding en start behandeling
De tijd tussen uw aanmelding en het intakegesprek (aanmeldingswachttijd) is bij De Zorgcirkel momenteel tien werkdagen. De tijd tussen het intakegesprek en de start van de behandeling (behandelingswachttijd) bedraagt één à twee weken.

Als u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of met uw verzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. 

De maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk overeen zijn gekomen (de zgn. Treeknormen) zijn: 

- aanmeldingswachttijd 4 weken
- behandelingswachttijd 10 weken

​Kosten en vergoeding
Behandeling is mogelijk zowel tijdens een opname als na ontslag. Tijdens opname valt dit onder het DBC* of de ZZP** en zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Behandeling na  ontslag valt onder de basis ggz oftewel ‘eerstelijns psychologische hulp’. De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt onder het eigen risico.

De Zorgcirkel heeft geen contract met zorgverzekeraars voor eerstelijns psychologische hulp. Dit betekent dat het afhankelijk is van uw polis hoeveel er vergoed wordt: bij een restitutiepolis wordt 100% vergoed, bij een naturapolis krijgt u ongeveer 75% vergoed. 

​Informatie en contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Zorgcirkel Revalideren en Behandelen
T: 088 55 99 100 
E: Behandeldienst@zorgcirkel.com

* Diagnose Behandel Combinatie
** Zorgzwaartepakket​

Klik hier om het Kwaliteitsstatuut BGGZ te lezen.

Heeft u een vraag?

Hoe kunnen wij u helpen?
Hoe kunnen wij u bereiken?