Sociale benadering dementie

Onderzoek geeft aan dat er een kloof is tussen de behoeften van mensen met dementie en hun naasten en het aanbod. In het huidige aanbod ligt de nadruk vooral op het bieden van zorg en ondersteuning. Beide natuurlijk nodig en zinvol. Mensen met dementie geven aan vooral last te hebben van hoe de omgeving met ze omgaat. Wat vaak wordt vergeten is dat mensen met dementie niets liever willen dan hun leven voortzetten samen met hun dierbaren. Ze hebben net als iedereen behoefte aan het ervaren van waarde in hun leven en het aangaan van betekenisvolle relaties.

Binnen de Sociale Benadering Dementie wordt breder gekeken naar alles wat er rondom de ziekte gebeurt. Dit vloeit voort uit langdurig onderzoek naar de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten. Vanuit de Sociale Benadering willen we de behoeften van mensen met dementie en naasten beter kunnen zien en begrijpen, om in het verlengde daarvan de juiste ondersteuning te kunnen bieden.

In Alkmaar en Egmond starten we in 2020 met teams die in de wijk werken volgens de Sociale Benadering. Deze teams bestaan uit mensen met, maar ook zónder zorgachtergrond. Een medewerker vanuit De Zorgcirkel zal deel uitmaken van dit team, maar ook vooral andere organisaties, zodat het hele netwerk betrokken is. Deze teams bieden passende ondersteuning voor mensen met dementie, mantelzorgers en naasten. Ook proberen de teams het sociale netwerk te activeren en versterken met als uiteindelijk doel: kwalitatief beter en langer thuis wonen.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!