Regio Alkmaar

De regio Alkmaar omvat de locaties Westerhout in Alkmaar en De Mieuwijdt in Graft-De Rijp. Daarnaast bieden we in een groot deel van de regio zorg thuis. Onze belangrijkste speerpunten voor 2020 waren meer persoonsgericht werken, meer tijd maken voor het welzijn van de cliënt, goede medewerkersbezetting en een actieve levensstijl bij cliënten stimuleren. Voor Westerhout was dit daarnaast: interdisciplinair werken.

Juist door de coronacrisis heeft het interdisciplinair werken een vlucht genomen. Behandelaren hebben vanuit noodzaak op de afdeling meegewerkt. Dit heeft samen met het uitgangspunt ‘je bent waar het werk is’ geresulteerd in kortere lijnen. Daarnaast is er geregeld onder begeleiding van de persoonsgericht werken (PGW)-ambassadeur een casuïstiekbespreking tussen de zorg en de disciplines.

In 2020 is gestart met een nieuwe innovatieve manier van leren voor zijinstromers in een zogenoemde proeftuin. Het leertraject is per persoon op maat gemaakt. Het onderwerp kan door de student worden gekozen, waarbij de praktijk het uitgangspunt is voor die keuze. Zijinstromers leren in de praktijk en daarmee vergroot de kwaliteit van de nieuwe professional.

De PGW-backpacker heeft voor de nieuwe collega’s in 2020 een PGW-workshop georganiseerd. In 2021 wordt dit uitgebreid naar de nieuwe collega’s van de afgelopen drie jaar (inclusief facilitaire medewerkers, huiskamerassistenten en behandelaren). Vanwege de coronacrisis was dit in kleine groepjes via Zoom. In 2020 is daarnaast veel coaching on the job geweest op de somatische afdelingen van Westerhout. Door een coach zijn medewerkers gespiegeld op onder andere het persoonsgericht werken. Daarnaast zijn verdere concrete verbeterplannen gemaakt voor deze somatische afdelingen om onder meer van taakgericht werken naar persoonsgericht werken te transformeren.

Eind 2020 is een mantelzorgondersteuner gestart in Westerhout. Zij verzorgt een warm welkom voor de cliënt en zijn/haar mantelzorger bij het hele verhuisproces naar een verpleegafdeling.

Vanwege corona is de samenwerking met mensen uit de wijk minder gelukt. We hadden graag mensen ingehuurd om met een cliënt ‘iets’ te doen, zoals yoga, masseren, schilderen etc.  Daartegenover hebben we wel een muziekagoog en beweegagoog ingezet voor de bewoners.

Er is in 2020 veel energie gegenereerd op het thema eten en drinken binnen de regio Alkmaar en in het bijzonder bij locatie Westerhout. Iedereen doet mee van de cliëntenraad en management tot de PGW-backpacker en de behandelaren. Vanuit zogenoemde ‘sfeerproeverijen’ zijn verschillende verbeteracties gekomen en de quick wins zijn meteen opgepakt, zoals de introductie van meals on wheels.

Sinds 1 januari 2020 hoort het Respijthuis Alkmaar bij De Zorgcirkel. In het Respijthuis kunnen volwassenen met een chronische ziekte logeren of mensen die na een ziekenhuisopname willen aansterken. Daarnaast kunnen we op deze manier mantelzorgers ontlasten.

Tijdens de coronaperiode is er veel samengewerkt met collega-zorgorganisaties Evean, Magentazorg en Viva! Zorggroep. We hebben gezamenlijk een COVID-19-route opgesteld. Het komende jaar gaan we verder onderzoeken wat wij nog meer met Evean voor cliënten kunnen betekenen. Bijvoorbeeld door de inzet van een specialistisch thuiszorgteam.

Naast samenwerking is de technologische inzet enorm vooruitgegaan tijdens de coronacrisis. Cliënten zijn ondersteund met de Compaan (beeldbellen) en de Medido (medicijndispenser). We hebben hierdoor de zelfredzaamheid van de cliënten vergroot en de schade van het  verminderen van verminderen van zorg thuis tijdens de coronacrisis beperkt.

De regio Alkmaar streefde naar 25 volledig pakket thuis (VPT)-cliënten aan het einde van 2020. Door de coronacrisis is dit niet gelukt en is het aantal gestegen naar 17 VPT-cliënten. Inmiddels is het VPT-team actief. In 2021 wordt deze focus voortgezet. Daarnaast is een basis gelegd voor een verpleegtechnisch team. Dat is een team van gecertificeerde verpleegkundigen dat zich bezig houdt met (hoog) complexe verpleegtechnische handelingen en verpleegkundige handelingen die minder vaak voorkomen in de thuiszorg.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!