Verzuim en vitaliteit

De Zorgcirkel realiseert zich dat haar omgeving en de branche continu verandert én dat medewerkers hierin mee gaan. Hiervoor is belangrijk dat medewerkers vol energie, veerkracht, fit en met veel plezier hun werk kunnen doen en dat wij hen hier als organisatie in ondersteunen. 

Verzuimcijfers

In de Vernet Health-ranking (benchmark Vernet) scoort De Zorgcirkel over 2019 een 8,0. Dit betekent dat onze organisatie op één of meer onderdelen óp of boven het gemiddeld scoort. De Zorgcirkel zit nog nét niet bij de 25 beste organisaties, maar is wel op weg daarnaartoe. Een mooie uitdaging voor 2020.

Verzuimontwikkeling totaal

Het verzuim in de branche over het jaar 2019 is 6,95 procent. De Zorgcirkel is opnieuw lager dan de branche, met 5,83 procent. Dit is een daling ten opzichte van de 5,92 procent een jaar geleden. Aanwezigheidspercentage vierde kwartaal 2019 is 93,95 procent. Dit is nét iets hoger dan het vierde kwartaal van 2018 met 93,87 procent. Voortschrijdend gemiddeld ligt het aanwezigheidspercentage op 94,17 procent. De ambitie is 95,5 procent. In het project Vitaliteit worden beleid en acties ontwikkeld om dit verder te ondersteunen.

verzuimpercentage.jpg
Meldingsfrequentie

In voorgaande periodes liet meldingsfrequentie bij De Zorgcirkel een hoger voortschrijdend gemiddelde zien dan de branche. Deze trend is het laatste kwartaal gekeerd. De frequentie komt nu met 1,08 onder dat van de branche. Voortschrijdend zien we een lagere meldingsfrequentie dan een jaar geleden.

meldingssfrequentie.jpg

Activeringsbeleid

In 2019 is het Activeringsbeleid (deel A) geïmplementeerd, gericht op activeren, vermijden van medicalisering en het leggen van regie bij medewerkers en leidinggevenden. Mooie resultaten zijn bereikt: aanwezigheid is gestegen (en ranking bij Vernet ook), leidinggevenden zijn bewuster en actiever, samenwerking met bedrijfsartsen is sterk verbeterd en het werken met de verzuimmanager wordt stap-voor-stap uitgerold.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!