Regio Egmond-Heiloo

De regio Egmond-Heiloo omvat de locaties Agnes en Prins Hendrik in Egmond aan Zee en Amberhof in Heiloo. Daarnaast bieden we thuiszorg. Welzijn vanuit persoonsgericht werken is (ook) voor de regio Egmond-Heiloo de kern van de visie van waaruit we werken.

Meer tijd en aandacht voor de cliënt

Onze persoonsgerichte benadering start al bij het verhuizen; dit is immers een van de meest stressvolle zaken in iemands leven. De cliënt stapt letterlijk over de drempel van de locatie een nieuwe levensfase in. We wilden deze drempel naar het nieuwe thuis zo laag mogelijk maken. De mantelzorgondersteuner (in de planfase was daginvullingscoach genoemd) bezoekt de nieuwe bewoner voor de kennismaking en intake in diens thuissituatie. De mantelzorgondersteuner begeleidt de cliënt naar de woonomgeving en is de schakel tussen cliënten en zorgteam. We zetten deze succesvolle aanpak door in 2020. 

Door uitbreiding van het huishoudteam is er meer tijd voor de bewoner. De cliënt wordt zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van de huishoudelijke taken. Dit draagt bij aan het in stand houden en bevorderen van de zelfredzaamheid van de bewoner. Daarnaast helpt de medewerker de cliënt bij eten en drinken, ondersteunt hem/haar bij verplaatsen in huis en houden zij het algemeen welbevinden van de cliënt in de gaten. Cliënten ervaren dit als zeer positief.

De aanstelling van een ambassadeur voor Namaste had ten doel om het programma Namaste te ontwikkelen. Namaste is een werkwijze om in dieper contact te komen met een mens met dementie en hier de naaste bij te betrekken. In de loop van het jaar is Namaste verbreed naar de ontwikkeling van PGW ten behoeve van alle cliënten. De Ambassadeur Namaste heeft samen met een backpacker medewerkers van alle disciplines en locaties direct op de werkvloer geschoold en begeleid in het persoonsgericht werken. Dit heeft de persoonsgerichte houding versterkt, wat een positief effect heeft op de mate van welzijn en welbevinden van onze cliënten.

Het vinden van geschikte behandelaren vroeg veel tijd. Pas in de loop van 2019 zijn een (parttime) logopedist en ergotherapeut aangesteld voor behandeling aan individuele cliënten. De fysiotherapeut biedt in de fitnessruimte beweegondersteuning aan cliënten zonder indicatie. 

Het samenstellen van een regionaal verpleegkundig team voor het 24/7 bieden van geplande en ongeplande verpleegkundige zorg is niet gelukt omdat we onvoldoende geschikte kandidaten konden vinden. Het 24/7-team blijft in 2020 speerpunt.

De ruimte tot opleiden en begeleiden van leerlingen is en blijft volledig benut. We bieden hun hiermee ontwikkelkansen en investeren gelijktijdig in nieuwe instroom van medewerkers.

Locaties in cijfers:

Prins Hendrik
Bewoners: 147
Medewerkers: 146
Vrijwilligers: 96

Agnes
Bewoners: 49
Medewerkers: 44
Vrijwilligers: 57

De Amberhof
Bewoners: 24
Medewerkers: 38
Vrijwilligers: 47

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!