Persoonsgericht werken

Persoonsgericht werken (PGW) is de wijze waarop De Zorgcirkel zich inspant om de cliënt te leren kennen, om te weten wat voor de cliënt écht belangrijk is, en hoe we, samen met de cliënt en zijn naasten invulling kunnen geven aan zijn of haar behoeften.

Binnen het programma PGW zijn verschillende instrumenten ontwikkeld waarmee de teams PGW verder kunnen versterken, vertelt programmamanager Annetje Mol. “PGW zo breed mogelijk uitdragen en integreren in ons dagelijks werk, daartoe ontwikkelen we vanuit het programma instrumenten om teams van De Zorgcirkel te ondersteunen.”

Om als team te kunnen reflecteren op de mate waarin het PGW onder de knie heeft en waar het ontwikkelmogelijkheden heeft, zijn er vijf instrumenten. 

PGW-taart

Om de teams te motiveren met de vijf instrumenten aan de slag te gaan, is in 2020 de PGW-taart bedacht, vertelt Annetje.  Het afgelopen jaar heeft de regio Alkmaar de PGW-taart als pilot geïntroduceerd. Annetje: “Met behulp van de PGW-taart kan het team reflecteren waar het staat met persoonsgericht werken en welke acties het neemt om als team steeds beter te worden en te groeien in PGW.”

De PGW-taart bestaat uit ‘partjes’; voor elk PGW-instrument één. Elk team dat besluit mee te doen, heeft een jaar de tijd om alle vijf instrumenten in te zetten en opvolging te geven aan de resultaten en zo voor ieder instrument een ‘partje’ te sparen. Is dat gelukt, dan krijgt het team een op maat gemaakte taart, die de teamleden met elkaar opeten.

taart.jpeg

Workshop nieuwe medewerkers

Vanaf oktober 2020 is kleinschalig gestart met het uitvoeren van introductieworkhops PGW voor nieuwe medewerkers in aangepaste stijl (COVID-19-proof). Hiervoor is een train-de-trainer-concept ontwikkeld en in twee regio’s uitgevoerd, met medewerking van backpackers en praktijkopleiders.

Annetje: “De workshop is voor iedere nieuwe medewerker, ook voor medewerkers die niet direct in de zorg werken. Wij vinden bij De Zorgcirkel PGW zo belangrijk dat het onderdeel moet zijn van ieders onboarding-traject, zodat iedereen leert reflecteren op ‘PGW, wat betekent dat voor mij?’.”

Landelijke ambitie

We hebben de ambitie om landelijk toonaangevend te zijn, vertelt Annetje ten slotte. Het Impact Center Erasmus heeft al belangstelling getoond om samen te werken met De Zorgcirkel en ook met kennisinstituut Trimbos zijn er enkele gesprekken gevoerd. “We zetten PGW graag in de etalage omdat het in onze ogen een prachtig, waardengedreven zorgconcept is.” Ook voor 2021 blijft deze ambitie.

Begin 2021 verscheen de whitepaper over persoonsgericht werken

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!