Informatievoorziening en Innovatie

Technologische middelen zijn een noodzakelijk hulpmiddel om nu en in de toekomst kwalitatief goede en kwantitatief voldoende zorg te kunnen leveren. Ook bij De Zorgcirkel, vertelt Marco Jansen, manager ICT, Informatievoorziening & Innovatie (I.I. en I.). “Het werken met technologische middelen is nog niet overal binnen De Zorgcirkel vanzelfsprekend, maar er zijn lichtpuntjes.”

Ontwikkelingen die techniek noodzakelijk maken

Er zijn twee ontwikkelingen die digitalisering van zorg nodig maken, vertelt Marco. De eerste is de vergrijzing van de maatschappij; dat zorgt voor 5 procent meer cliënten voor De Zorgcirkel per jaar. De tweede ontwikkeling is de krappe arbeidsmarkt. Marco: “We hebben gemiddeld veertig vacatures voor zorgfuncties open staan bij De Zorgcirkel. Dus per saldo moeten we meer zorg leveren met minder mensen. En dat is een ontwikkeling die zich doorzet.”

Digitaal Eerst

Voor een deel van de medewerkers is digitalisering van de zorg wennen. Zij moeten vaak echt nog ervaren hoe digitalisering een positieve aanvulling is op hun huidige manier van werken. Via ‘Digitaal Eerst’ kunnen medewerkers van De Zorgcirkel kennisnemen van digitale hulpmiddelen. De afdeling I,I en I gaat door met de organisatie van techcafés en webinars, ook al zijn ze in 2020 niet altijd goed bezocht, mogelijk ook door de coronapandemie.

“In ieder team moeten eigenlijk aanjagers zitten”, zegt Marco. “Dat is enorm belangrijk, anders komt het niet van de grond. Het moet ook echt van de wijkverpleegkundige of verzorgende komen om bijvoorbeeld robot Tessa te introduceren bij een cliënt. Daar moet je de cliënt voor kennen en een goede inschatting kunnen maken van de meerwaarde van digitale hulpmiddelen voor deze meneer of mevrouw.”

Naast de introductie van geschikte middelen ondersteunen we digitalisering door afspraken te maken met de zorgteams over het aantal te realiseren gebruikers, legt Marco uit. “Digitalisering vraagt om draagvlak, in die zin willen we teams zelf laten bepalen welke stappen ze zetten. De uitdaging is echter wel dat we die opgave hebben om zorg te organiseren voor 5 procent meer cliënten. We kunnen niet om digitalisering van processen heen.”

Aanpak in drie delen
Marco benadrukt dat de raad van bestuur en het managementteam zeer doordrongen zijn van de noodzaak tot digitalisering. Hij heeft de raad van bestuur nu een aanpak in drie delen voorgesteld. Het eerste is dat er toch gestuurd moet worden op aantallen/targets. Ten tweede moet er meer gebeuren om mensen te verleiden. Marco: “Er zijn verschillende medewerkers enthousiast over techniek, zij mogen hierover vaker het woord voeren.” Ten derde: met de partners in de regio kunnen we veel bereiken. Niet alleen met de zorgsector, maar ook de onderwijs- en de technologiesector. Marco: “We denken sector-overstijgend bijvoorbeeld aan technologielabs. Echter, de noodzaak om samen te werken aan digitalisering wordt nog breder gevoeld. Kijk maar naar het project digitale gegevensoverdracht, dat in 2020 is gestart.”

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!