Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Zorgaanbieders zijn verplicht goede, veilige, toegankelijke en betaalbare zorg te leveren. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zien daarop toe met het kader Toezicht op Goed Bestuur’ (hierna: Kader Goed Bestuur). De Zorgcirkel past het Kader Goed Bestuur toe. In het verslag van de raad van toezicht en die van de raad van bestuur gaan we nader in op verschillende onderdelen van het Kader Goed Bestuur. Naast het Kader Goed Bestuur past De Zorgcirkel de Governancecode Zorg 2017 toe.

Medezeggenschap

De ondernemingsraad, cliëntenraden, verpleegkundige en verzorgende adviesraad en vrijwilligersraad leveren vanuit verschillende perspectieven input voor beleid en besluitvorming: het perspectief van medewerkers, cliënten/naasten, verpleegkundigen en verzorgenden en vrijwilligers.

Ik heb een vraag

Hoe kunnen wij u helpen?
Onderwerp is verplicht!
Onderwerp is verplicht!
Vraag is verplicht!
Hoe kunnen wij u bereiken?
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
Telefoonnummer is verplicht!
Geldig e-mailadres is verplicht!